Αρχική BusinessNews Αμοιβές Ευρωβουλευτών: Μισθοί, Επιδόματα και Συντάξεις

Αμοιβές Ευρωβουλευτών: Μισθοί, Επιδόματα και Συντάξεις

Οι ευρωβουλευτές, λαμβάνουν μηνιαίο μισθό περίπου 10,000 ευρώ μεικτά, καθώς και σημαντικά επιδόματα και αποζημιώσεις.

Ειδικότερα, οι 720 νέοι ευρωβουλευτές θα λάβουν ενιαίο μισθό €10.075 μηνιαίως, ο οποίος μετά την αφαίρεση των φόρων και εισφορών μειώνεται στις €7.853.

Στον μηνιαίο μισθό των εκλελεγμένων προστίθενται και €4.950 τον μήνα, που αποτελούν αποζημίωση γενικών εξόδων. Η συγκεκριμένη αποζημίωση καλύπτει τα έξοδα στο κράτος μέλος εκλογής, όπως τα έξοδα διοίκησης του γραφείου του βουλευτή, τα τηλεφωνικά και ταχυδρομικά τέλη, καθώς και την αγορά, λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρονικού και τηλεματικού εξοπλισμού.

Κάθε μήνα οι Ευρωβουλευτές λαμβάνουν αποζημίωση για τα έξοδα ταξιδιών, τα οποία καλύπτουν το κόστος μετάβασής τους στις συνεδρίες της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου, των κοινοβουλευτικών επιτροπών και των πολιτικών ομάδων, οι οποίες συνεδρίες διεξάγονται είτε στις Βρυξέλλες, είτε στο Στρασβούργο. Επιπρόσθετα, οι ευρωβουλευτές αποζημιώνονται και για τα λοιπά έξοδα ταξιδιών που καλύπτουν δαπάνες πέραν των συνεδριάσεων. Το ύψος του συγκεκριμένου επιδόματος ξεπερνά τις €4.886 το χρόνο.

Επιπρόσθετα οι Ευρωβουλευτές λαμβάνουν €350 την ημέρα για τις κοινοβουλευτικές τους δραστηριότητες, για να καλυφθούν τα έξοδα των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων.

Τέλος, σε ότι αφορά στα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα, οι πρώην ευρωβουλευτές δικαιούνται σύνταξη γήρατος από την ηλικία των 63 ετών. Η σύνταξη ισούται με το 3,5% του μισθού των βουλευτών για κάθε πλήρες έτος άσκησης μιας εντολής και το ένα δωδέκατο του ποσού αυτού για κάθε επιπλέον πλήρη μήνα θητείας, αλλά δεν υπερβαίνει το 70% του συνολικού μισθού των ευρωβουλευτών.

Το κόστος των συντάξεων καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.