Αρχική Τελευταία Νέα Ανησυχίες ΠΟΕΔ για άνοιγμα δημόσιων νηπιαγωγείων και υγειονομικού πρωτοκόλλου

Ανησυχίες ΠΟΕΔ για άνοιγμα δημόσιων νηπιαγωγείων και υγειονομικού πρωτοκόλλου

Τις ανησυχίες και προβληματισμούς της για το άνοιγμα των δημόσιων νηπιαγωγείων με τις συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί λόγω πανδημίας, καταθέτει σε ανοικτή επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας, η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων (ΠΟΕΔ).

Αναγκαζόμαστε, σημειώνει η Οργάνωση, να αναδείξουμε το θέμα εφαρμοσιμότητας και λειτουργικότητας του «Συμπληρωματικού Υγειονομικού Πρωτοκόλλου για τα Νηπιαγωγεία», διότι το εν λόγω πρωτόκολλο περιέχει ασάφειες, δημιουργεί πολλά ερωτήματα για τα όσα δεν αναφέρει ή διασαφηνίζει, περιλαμβάνει πρόνοιες ανέφικτες και, πάνω από όλα, καταστρατηγεί την παιδαγωγική φιλοσοφία του νηπιαγωγείου ως χώρου δημιουργικής και χαρούμενης μάθησης.
 
Επιπρόσθετα, αναφέρεται, διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από το υγειονομικό πρωτόκολλο που αφορά τους ιδιωτικούς νηπιοκομικούς σταθμούς (όπως αυτό έχει εκδοθεί από το  Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ασφαλίσεων και αφορά παιδιά μέχρι και 4 και 8/12 ετών), το οποίο χαρακτηρίζεται από πολύ μεγαλύτερο βαθμό εφαρμοσιμότητας και αναρωτιέται γιατί δεν μπορεί να ισχύει το ίδιο πρωτόκολλο για τα δημόσια νηπιαγωγεία.
 
Σε τοποθετήσεις της επί του «Συμπληρωματικού υγειονομικού πρωτοκόλλου για τα νηπιαγωγεία», η ΠΟΕΔ αναφέρει ότι με 25 παιδιά σε κάθε αίθουσα και με τον υφιστάμενο εξοπλισμό του νηπιαγωγείου, Κέντρα Μάθησης (κοινωνικό-δραματικό, συμβολικό, φανταστικό, δημιουργικό, οικοδομικό, διερευνητικό-πειραματικό, κινητικό, παιχνίδι με κανόνες, παιχνίδι με παιδαγωγικό υλικό), έπιπλα για όργανα μουσικής, βιβλιοθήκη,  έπιπλα φύλαξης των αντικειμένων των παιδιών και άλλα, δεν μπορεί να αποφευχθεί ο συνωστισμός, ούτε να υπάρχει περιθώριο για διακίνηση των παιδιών, ούτε δυνατότητα καθαρισμού των κέντρων μάθησης μετά από κάθε χρήση.
 
Σε σχέση με την τήρηση ημερολογίου εισόδου και καταγραφής του τι έκανε κάποιο άτομο που εισέρχεται του σχολείου, ποιους χώρους επισκέφθηκε και με ποιους ήρθε σε επαφή, η Οργάνωση σημειώνει ότι η πρόνοια αυτή είναι ανέφικτη να εφαρμοστεί με το ελάχιστο προσωπικό, που εργάζεται αυτή τη στιγμή στα δημόσια νηπιαγωγεία.
 
Για την επιτήρηση των παιδιών κατά το πλύσιμο και το στέγνωμα των χεριών (πριν από το φαγητό, μετά το φαγητό, μετά το διάλειμμα ή όποτε χρειάζεται) και κατά τη χρήση του αντισηπτικού διαλύματος, η ΠΟΕΔ αναφέρει πως δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός βοηθητικού προσωπικού, αλλά ούτε και εκπαιδευτικού προσωπικού για κάτι τέτοιο.
 
Σε σχέση με την απολύμανση θρανίων και άλλου εξοπλισμού που θα χρησιμοποιούνται από τα παιδιά, σημειώνεται ότι δεν υπάρχει επάρκεια σε ανθρώπινο δυναμικό για να είναι αυτό εφικτό.
 
Για τη σίτιση των παιδιών στο υγειονομικό πρωτόκολλο δεν διευκρινίζεται πώς θα γίνεται η παρέμβαση, αν θα γίνεται χρήση γαντιών ή /και άλλων προστατευτικών σώματος.
 
Η ΠΟΕΔ αναφέρει ακόμη ότι δεν ξεκαθαρίζεται ο τρόπος ή οι τρόποι με τους οποίους αναμένεται να διαφοροποιείται το ωρολόγιο πρόγραμμα, αν αναμένεται να διατηρηθεί ο χαρακτήρας του νηπιαγωγείου, με τη μορφή που επιβάλλεται να υπάρχει από το πρωτόκολλο. 

Οι εισηγήσεις που καταθέτει η Οργάνωση για αναδιατύπωση του υγειονομικού πρωτοκόλλου για τα νηπιαγωγεία είναι μεταξύ άλλων, να μειωθεί ο αριθμός παιδιών ανά τμήμα και να αυξηθεί το βοηθητικό / υποστηρικτικό προσωπικού,  ώστε να υπάρχει μία σχολική βοηθός σε κάθε τμήμα.

Επίσης να περιληφθούν πρόνοιες, οι οποίες περιλαμβάνονται στο υγειονομικό πρωτόκολλο που εφαρμόζεται στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, όπως αυτό δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.