Αρχική Τελευταία Νέα Άνοιξαν οι αιτήσεις για χορηγίες σε παραδοσιακά εστιατόρια

Άνοιξαν οι αιτήσεις για χορηγίες σε παραδοσιακά εστιατόρια

Σχέδιο χορηγιών για παραδοσιακούς χώρους εστίασης και παραδοσιακά προϊόντα διατροφής, ανακοίνωσε το Υφυπουργείο Τουρισμού

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών για Αναβάθμιση Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής με τη δυνατότητα ένταξής τους στο Σύμφωνο «Taste Cyprus», ανακοινώνει το Υφυπουργείο Τουρισμού, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου

Το Σχέδιο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Μέτρου C3.1I8 «Ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας του τομέα του τουρισμού με έμφαση στην ύπαιθρο, καθώς και στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές» του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου και θα χρηματοδοτηθεί από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή στήριξης για τη βελτίωση και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αδειούχων κέντρων αναψυχής κατηγορίας εστιατορίου/ ταβέρνας ή κέντρων αναψυχής που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών και άλλων τουριστικών καταλυμάτων που με βάση τον εγκεκριμένο τους τιμοκατάλογο προσφέρουν αποδεδειγμένα πιάτα βασισμένα αποκλειστικά στην κυπριακή γαστρονομία. Επίσης, το σχέδιο στοχεύει στη δημιουργία ή αναβάθμιση καταστημάτων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής.

“Μέσω αυτών των παρεμβάσεων, στόχος του σχεδίου είναι η αναβάθμιση της Κυπριακής φιλοξενίας, η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και η ανάπτυξη της γαστρονομίας”, αναφέρει η ανακοίνωση του Υφυπουργείου, σημειώνοντας ότι το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του σχεδίου ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον τελικό Οδηγό του Σχεδίου στον οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες, μαζί και τα Παραρτήματα, περιλαμβανομένου του εντύπου της Αίτησης, στη σελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού στα «Κίνητρα & Επιχορηγήσεις».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15.00 μμ ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, αναφέρει η ανακοίνωση και προσθέτει ότι η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση) και το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στo τηλέφωνο 22691204 και email επικοινωνίας: [email protected] ή στο τηλέφωνο 22691282 και email επικοινωνίας: [email protected] .