Αρχική Τελευταία Νέα Απαντήσεις και διευκρινίσεις για τις αλλαγές στις χρεώσεις τραπεζών

Απαντήσεις και διευκρινίσεις για τις αλλαγές στις χρεώσεις τραπεζών

Πως απαντά η Κεντρική Τράπεζα για το θέμα της τιμολογιακής πολιτικής των πιστωτικών ιδρυμάτων – Δίδονται διευκρινίσεις – Τι αναφέρουν πηγές από την Ελληνική Τράπεζα

Απαντήσεις και διευκρινίσεις σε συνέχεια των αντιδράσεων που προκύπτουν από τις αλλαγές στις χρεώσεις τραπεζών, δίνει με ανακοίνωσή της η Κεντρική Τράπεζα.

Η ΚΤΚ επισημαίνει ότι θα μελετήσει το θέμα των αυξήσεων σε χρεώσεις των κυπριακών τραπεζών  για το οποίο έγιναν αναφορές στον Τύπο και θα προβεί σε οποιεσδήποτε ενδεδειγμένες ενέργειες εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της.

Η KTK, όπως σημειώνεται, έχει ήδη ασκήσει την αρμοδιότητα που της αναθέτει ο περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμος του 2017 όπως έχει τροποποιηθεί Ν. 64(Ι)/2017 με σκοπό να συμβάλει σε καθοριστικό βαθμό στην ενδυνάμωση της προσβασιμότητας των καταναλωτών σε υπηρεσίες πληρωμών, οι οποίες θεωρούνται ως βασικές για τη διεκπεραίωση καθημερινών τραπεζικών αναγκών και αφορούν κυρίως την κατάθεση των εισοδημάτων και την πληρωμή λογαριασμών.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην ανακοίνωση, ότι η ΚΤΚ έχει εκπονήσει και υποβάλει σχετική μελέτη στο Υπουργείο Οικονομικών τον Φεβρουάριο του 2020, μέσω της οποίας προτάθηκε συγκεκριμένη δέσμη μέτρων αναφορικά με τις χρεώσεις που επιβάλλονται σε Λογαριασμούς Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά (ΛΠΒΧ) και η οποία δέσμη μέτρων έχει υιοθετηθεί στην ολότητά της μέσω της έκδοσης σχετικών διαταγμάτων τον Αύγουστο του 2020. Προστίθεται ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η εξουσία της ΚΤΚ να παρεμβαίνει στην τιμολογιακή πολιτική των πιστωτικών ιδρυμάτων εξαντλείται στην υποβολή εισήγησης προς το Υπουργείο Οικονομικών για καθαρισμό εύλογων τελών σε Λογαριασμούς Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά.

Συνέχεια στο https://eurokerdos.cyprustimes.com/