Αρχική Τελευταία Νέα Απόσυρση καλλυντικού προϊόντος από την αγορά

Απόσυρση καλλυντικού προϊόντος από την αγορά

Το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), στην τελευταία γνωστοποίησή του, ενημερώνει τα κράτη-μέλη ότι στην Ευρώπη έχει εντοπισθεί και αποσυρθεί καλλυντικό προϊόν για λεύκανση δοντιών.

Χώρα που γνωστοποιεί την απόσυρση: Δανία.
Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται: Teeth whitening product DENTECH, Item ID 112230874217, eBay item number 174236385685, Αρ. Παρτίδας άγνωστος, Barcode άγνωστος.
Χώρα προέλευσης προϊόντος: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Λόγος απόσυρσης: Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω του ότι περιέχει στη σύνθεσή του 10.8% Υπεροξείδιο του Υδρογόνου. Το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά (EC) No1223/2009.

Για τo προϊόν δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής του. Για το λόγο αυτό, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό τoυ προϊόντος στην αγορά και προτρέπουν το κοινό σε περίπτωση που τυχόν έχει στην κατοχή του το εν λόγω προϊόν να διακόψει τη χρήση του ή, σε περίπτωση που εντοπίσει το προϊόν αυτό να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες στα τηλέφωνα 22-608606 και 22-608663.