Αρχική Τελευταία Νέα Αύξηση συντάξεων και εφάπαξ χορηγία για ανάπηρους ανακοίνωσε το Υπ. Εργασίας

Αύξηση συντάξεων και εφάπαξ χορηγία για ανάπηρους ανακοίνωσε το Υπ. Εργασίας

Αύξηση όλων των συντάξεων κατά 4,3%, επιδότηση διδάκτρων παιδιών ηλικίας μέχρι τεσσάρων ετών κατά 80% και εφάπαξ χορηγία για άτομα με αναπηρίες από €100 μέχρι €350, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνέχεια των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 για τα μέτρα προς αντιμετώπιση των πληθωριστικών τάσεων.

Αύξηση όλων των συντάξεων

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει σε ανακοίνωση ότι από τον Ιούλιο του 2022 όλες οι συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, περιλαμβανομένης και της Κοινωνικής Σύνταξης, θα αυξηθούν κατά το ποσοστό της αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του πρώτου εξαμήνου του 2022 σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

Προσθέτει ότι με βάση προκαταρτικές αναλογιστικές εκτιμήσεις, η αύξηση αυτή θα είναι της τάξης του 4,3% περίπου και αντιστοιχεί σε αύξηση της ετήσιας δαπάνης συντάξεων κατά €69 εκ.

Συνυπολογίζοντας και την αύξηση 1,22% που παραχωρήθηκε σε όλες τις συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η συνολική αύξηση των συντάξεων για το 2022 ανέρχεται σε 5,6%,επιτυγχάνοντας ουσιαστική αντιστάθμιση του συνόλου των εισοδημάτων των συνταξιούχων ως προς την αύξηση τιμών, αφού η προσαρμογή είναι κατά στο σύνολο της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Επιδότηση διδάκτρων παιδιών ηλικίας μέχρι τεσσάρων ετών κατά 80%

Επίσης, το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι το Σχέδιο προβλέπει την ενίσχυση των οικογενειών, μέσω της επιδότησης υπηρεσιών φροντίδας εξαρτώμενων παιδιών ηλικίας μέχρι και τεσσάρων ετών μέσω της καταβολής σημαντικού μέρους του μηνιαίου κόστους για τη φοίτηση των παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία.

Προσθέτει ότι η επιδότηση είναι στο ύψος του 80% του μηνιαίου κόστους για τη φοίτηση του κάθε παιδιού, με μέγιστο ποσό από €100 μέχρι €350 μηνιαίως, ανάλογα με την σύνθεση της οικογένειας, το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος και την ηλικία των παιδιών.

Αναφέρει ότι η προϋπόθεση για συμμετοχή στο Σχέδιο είναι το παιδί να φοιτά ή να πρόκειται να φοιτήσει σε βρεφονηπιακό σταθμό ή νηπιαγωγείο, οι γονείς να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που θα καθοριστούν με την προκήρυξη του Σχεδίου και να έχουν εγκριθεί για παροχή Επιδόματος Τέκνου για το έτος 2022.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, από το Σχέδιο δύνανται να επωφεληθούν για τη σχολική χρονιά 2022-2023 μέχρι και 16.000 παιδιά που θα είναι ηλικίας μέχρι τεσσάρων ετών κατά την 31η Αυγούστου 2022.

Προσθέτει ότι για να μπορούν να συμμετέχουν στο Σχέδιο οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και τα νηπιαγωγεία, περιλαμβανομένων ιδιωτικών και κοινοτικών προγραμμάτων, θα πρέπει να μην έχουν προβεί και να μην προβούν σε αυξήσεις διδάκτρων που να υπερβαίνουν το 5% ή μηνιαίο ποσό που θα καθοριστεί με την προκήρυξη του Σχεδίου, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αναφέρει επίσης ότι για τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και τις λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής του Σχεδίου θα ακολουθήσει αναλυτικότερη ενημέρωση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας που από κοινού θα εφαρμόσουν το Σχέδιο.

Εφάπαξ χορηγία για άτομα με αναπηρίες

Επιπλέον, το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι όλα τα άτομα με αναπηρίες τα οποία λαμβάνουν επιδόματα από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα λάβουν εφάπαξ ποσό ύψους €100 υπό την προϋπόθεση ότι δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες προσώπων που θα λάβουν την αντίστοιχη εφάπαξ στήριξη από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

Προσθέτει ότι στους  δικαιούχους περιλαμβάνονται τυφλοί, τετραπληγικοί, παραπληγικοί, δικαιούχοι του επιδόματος βαριάς κινητικής αναπηρίας και δικαιούχοι επιδόματος διακίνησης, εφόσον τα πρόσωπα αυτά δεν λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και δεν θα λάβουν οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες εφάπαξ χορηγίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Τέλος, το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι η εφάπαξ χορηγία θα καταβληθεί περί τα τέλη Ιουνίου 2022 σε όλους τους δικαιούχους και δεν χρειάζεται να γίνει οποιαδήποτε αίτηση.