Αρχική Τελευταία Νέα Δήμος Γερμασόγειας: Κλειστά τα γραφεία του Δήμου λόγω Covid19

Δήμος Γερμασόγειας: Κλειστά τα γραφεία του Δήμου λόγω Covid19

Ο Δήμος Γερμασόγειας ανακοινώνει ότι λόγω των νέων μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της διασποράς του Covid-19, τα Γραφεία του Δήμου θα είναι κλειστά για το κοινό μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, 2020.
Το κοινό παρακαλείται όπως διεκπεραιώνει τις πληρωμές του ηλεκτρονικά μέσω της JCC και στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτό να επικοινωνεί με τα Γραφεία του Δήμου.
Για πληροφορίες το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στο τηλ. 25879898 (Εσωτ.1) και μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου. Επιστολές και αιτήματα μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και στο τέλεφαξ 25873434.
Για θέματα που αφορούν όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου Γερμασόγειας, το κοινό παρακαλείται να αποφεύγει την επίσκεψή του παρά μόνο εάν συντρέχει σοβαρός λόγος.