Αρχική Τελευταία Νέα Συνάντηση Αρχής Λιμένων Κύπρου με το Cyprus Foundation of the Sea

Συνάντηση Αρχής Λιμένων Κύπρου με το Cyprus Foundation of the Sea

Στα πλαίσια των επαφών της Αρχής Λιμένων Κύπρου με εμπλεκόμενους οργανισμούς, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου και υπηρεσιακοί παράγοντες είχαν συνάντηση με τον Πρόεδρο του Cyprus Foundation of the Sea (CyFoS) Capt. Eugen-Henning Adami και αντιπροσωπεία της Γραμματείας αποτελούμενη από τον κ. Ζαχαρία Σιούκουρο και την κα Μόνικα Ανδρέου στα κεντρικά γραφεία της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ της Αρχής Λιμένων Κύπρου και του CyFoS, με τους επικεφαλής των δύο οργανισμών να παρουσιάζουν το έργο και τις δραστηριότητές τους. Ειδικότερα, σημαντική έμφαση δόθηκε σε ζητήματα που αφορούν στην γαλάζια ανάπτυξη που αποτελεί πρωταρχικό στόχο του CyFoS και ιδιαίτερη προτεραιότητα της Αρχής Λιμένων Κύπρου, με τις δύο πλευρές να τονίζουν τη σημασία της εφαρμογής πολιτικών ενημέρωσης, εκπαίδευσης, περιφερειακής συνεργασίας και διάχυσης πληροφοριών στους εμπλεκομένους φορείς που να προωθούν τη γαλάζια οικονομία, την πράσινη ατζέντα, τη βιωσιμότητα και τις πρακτικές τους εφαρμογές στη λιμενική και ναυτική βιομηχανία.

Σε δηλώσεις του ο Capt. Adami τόνισε την αναγκαιότητα συντονισμού μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων για τη διαχείριση των σχετικών ζητημάτων ενώ αναφέρθηκε στις διάφορες επιτροπές που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο λειτουργίας του CyFoS. Ο Πρόεδρος της Αρχής Λιμένων Κύπρου Δρ. Στυλιανού, υπερθεματίζοντας στα πιο πάνω, τόνισε τον σημαίνοντα ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Αρχή Λιμένων Κύπρου για την προώθηση των καλώς νοουμένων συμφερόντων του τόπου μας στα θέματα που αφορούν στη γαλάζια ανάπτυξη.