Αρχική Τελευταία Νέα Δωρεάν είσοδος στα Μουσεία – Στόχος η αύξηση του κοινού

Δωρεάν είσοδος στα Μουσεία – Στόχος η αύξηση του κοινού

Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρία ενέκρινε, μεταξύ άλλων,  Πρόταση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για υιοθέτηση της πολιτικής για δωρεάν είσοδο στα δώδεκα Μουσεία τα οποία βρίσκονται υπό την αρμοδιότητα του Τμήματος Αρχαιοτήτων. 

Για την εκπόνηση της πιο πάνω Πρότασης, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έλαβε υπόψη του τις συστάσεις της UNESCO, τα αποτελέσματα που είχε η εφαρμογή πολιτικών δωρεάν εισόδου σε Μουσεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία, τις απόψεις τοπικών και διεθνών τουριστικών φορέων και οργανισμών καθώς επίσης τις θετικές απόψεις και εισηγήσεις του Συνδέσμου Κυπρίων Αρχαιολόγων.  Σημειώνεται ότι, η εφαρμογή της πολιτικής της δωρεάν εισόδου σε Μουσεία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με την πάροδο του χρόνου, έχει επιφέρει αύξηση της επισκεψιμότητας, πέραν του 50%.

Επιπρόσθετα το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έλαβε υπόψη του τη χαμηλή επισκεψιμότητα στα Μουσεία που βρίσκονται υπό την αρμοδιότητα του Τμήματος Αρχαιοτήτων.  Συγκεκριμένα, για το 2019, ενώ το σύνολο των επισκεπτών σε όλα τα Μουσεία, Αρχαιολογικούς Χώρους και Μνημεία ανήλθε στους 1.285.538, το σύνολο των επισκεπτών στα δώδεκα υπό αναφορά Μουσεία ήταν μόνο 82.476.   

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, με την προτεινόμενη νέα πολιτική το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έχει θέσει ως στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας στα Μουσεία, τον εμπλουτισμό των ταξιδιωτικών πακέτων και εκδρομών χωρίς επιπλέον κόστος για τους επισκέπτες, καθώς επίσης τη βελτίωση της εμπειρίας των ντόπιων και ξένων επισκεπτών.  Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων θα προχωρήσει με την αναπροσαρμογή του προγράμματος λειτουργίας των Μουσείων ούτως ώστε να λειτουργούν και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Η νέα πολιτική αφορά στα πιο κάτω Μουσεία:

 • Κυπριακό Μουσείο – Λευκωσία
 • Εθνολογικό Μουσείο – Οικία Χ’’Γεωργάκη Κορνεσίου – Λευκωσία
 • Τοπικό Εθνολογικό Μουσείο Παραδοσιακής, Κεντικής και Αργυροχοΐας – Λεύκαρα
 • Τοπικό Εθνολογικό Μουσείο Φικάρδου
 • Αρχαιολογικό Μουσείο επαρχίας Λάρνακας
 • Αρχαιολογικό Μουσείο επαρχίας Λεμεσού
 • Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Πάφου
 • Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Κουρίου – Επισκοπή
 • Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μάριου Αρσινόης – Πόλη Χρυσοχούς
 • Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίου Ιδαλίου
 • Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Γεροσκήπου
 • Μουσείο Κυπριακού Σιδηρόδρομου – Ευρύχου

Επιπρόσθετα, στην Πρόταση «Μουσεία για όλους» που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο υπάρχουν πρόνοιες για:

 • την ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών σε Μουσεία, Αρχαία Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους ούτως ώστε ο επισκέπτης να μπορέσει να αντιληφθεί και να βιώσει μέσα από τη σύγχρονη τεχνολογία την πλούσια ιστορία και τον κυπριακό πολιτισμό,
 • την ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης ταυτότητας / εμπορικής επωνυμίας (Branding) και στρατηγικής για τη διαδικτυακή προώθηση (Digital Marketing),
 • την τέλεση πολιτικών γάμων σε συγκεκριμένα Αρχαία Μνημεία και Μουσεία, υπό όρους και προϋποθέσεις που θα θέσει το Τμήμα Αρχαιοτήτων, έναντι καταβολής συγκεκριμένων τελών.  Η εφαρμογή της συγκεκριμένης πολιτικής αποτελεί πάγιο αίτημα και από τις διάφορες Εταιρείες Τουριστικής Ανάπτυξης, καθώς κρίνουν ότι θα λειτουργήσει ως συγκριτικό πλεονέκτημα, αναβαθμίζοντας τη θέση της Κύπρου ως ποιοτικό προορισμό γάμων, ενισχύοντας έτσι την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού.
 • την αναβάθμιση και τον  εμπλουτισμό των πωλητηρίων,
 • τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop) για καλύτερη προώθηση των προϊόντων του Τμήματος Αρχαιοτήτων,
 • την τοποθέτηση κιβωτίου εισφορών,
 • τη δημιουργία ειδικής ενότητας στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων ούτως ώστε να παρέχεται η δυνατότητα καταβολής εισφορών ηλεκτρονικά,   

Οι διαδικασίες υλοποίησης της πιο πάνω πολιτικής θα αρχίσουν σταδιακά εντός του 2020 στοχεύοντας στην περαιτέρω προβολή του αρχαιολογικού θησαυρού του νησιού μας, τόσο εντός όσο και εκτός της Κύπρου.