Αρχική BusinessNews Έκθεση ESG της Imperio για το 2022

Έκθεση ESG της Imperio για το 2022

Η βιωσιμότητα διέπει ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας

 

Επικεντρωμένη στο στόχο της μετάβασης του κυπριακού real estate στην πράσινη εποχή παραμένει η Imperio, εξέλιξη που θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη στις επιχειρήσεις του τομέα, την κοινωνία, την οικονομία και κυρίως στο ίδιο το περιβάλλον. Όντας πρωτοπόρος στην Κύπρο στα θέματα πράσινης ανάπτυξης, η Εταιρεία έχει εδώ και χρόνια θέσει τις βάσεις για τη μετάβασή της στην πράσινη εποχή, ενσωματώνοντας τη βιωσιμότητα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, γεγονός που καταδεικνύεται και μέσα από την Έκθεση ESG που εξέδωσε για το 2022.

Πρόκειται για την πρώτη έκθεση ESG που εκδίδει η Imperio και σ’ αυτήν καταγράφονται

η στρατηγική, το πλαίσιο, οι δράσεις, τα αποτελέσματα και οι μελλοντικοί στόχοι βάσει των κριτηρίων Περιβάλλον, Κοινωνία και (εταιρική) Διακυβέρνηση (ESG). Θέτοντας ως προτεραιότητα τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειες για αναχαίτηση των δυσμενών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, η Imperio επενδύει συστηματικά στο σχεδιασμό και τη δημιουργία πράσινων έργων που υποστηρίζουν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ενσωματώνουν τις πιο σύγχρονες βιώσιμες τεχνολογίες, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των ενοίκων τους.

Ταυτόχρονα, η Εταιρεία έχει, μεταξύ άλλων, υιοθετήσει σημαντικές πολιτικές προς όφελος των εργαζομένων, συνεργατών και πελατών, έχει θεσπίσει αυστηρούς κανονισμούς ως προς τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την καλλιέργεια εταιρικής κουλτούρας, ενώ υλοποιεί σε σταθερή βάση ενέργειες στήριξης ευάλωτων συμπολιτών μας που , στο πλαίσιο της της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εφαρμόζει.

Σε δήλωσή του, ο Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ομίλου Imperio, Γιάννης Μισιρλής ανέφερε:

«Τα κριτήρια ESG δεν αποτελούν απλά θεωρητικές προσεγγίσεις. Αντίθετα, η υιοθέτησή τους από το σύνολο της οικονομικής ζωής του τόπου συνιστά προϋπόθεση για την ίδια την επιβίωση του συνόλου των επιχειρήσεων στο μέλλον. Σε ότι αφορά το real estate, είναι πλέον ιδιαίτερα εμφανής η ζήτηση που καταγράφεται για ακίνητα που συνδυάζουν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την υψηλή ποιότητα ζωής. Στην Imperio, πέραν του πρωταρχικού στόχου για προστασία του περιβάλλοντος, πιστεύουμε πως μια υπεύθυνη πολιτική σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης δύναται να μεγιστοποιήσει τις επενδυτικές αποδόσεις των έργων και να αυξήσει την αγοραία αξία τους, ενώ μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την αγορά στο σύνολό της. Είναι λοιπόν γι’ αυτό που η βιωσιμότητα βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο του στρατηγικού σχεδιασμού της Imperio. Οι καινοτόμες, βιώσιμες αναπτύξεις μας που καταγράφουν την προτίμηση των επενδυτών, είναι ενδεικτικές της πράσινης κουλτούρας που διέπει τον οργανισμό. Είμαστε, λοιπόν, περήφανοι για την πορεία μας έως σήμερα και ατενίζουμε με υπευθυνότητα και όραμα το αύριο, παρέχοντας καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις προς όφελος των πελατών μας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος».

*Παρακολουθήστε σχετικό βίντεο στον πιο κάτω σύνδεσμο:

*Μπορείτε να διαβάσετε την Έκθεση Βιωσιμότητας ΕΔΩ