Αρχική Τελευταία Νέα ΕΚΥΣΥ: Ενδέχεται 1η Ιουλίου αύξηση συντάξεων από ΑΤΑ

ΕΚΥΣΥ: Ενδέχεται 1η Ιουλίου αύξηση συντάξεων από ΑΤΑ

Ύστερα από την πρόσφατη συμφωνία που έγινε μεταξύ συντεχνιών, εργοδοτών και κυβέρνησης για την ΑΤΑ, η οποία αφορά τους εργαζομένους, η ΕΚΥΣΥ, διευκρινίζει ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ύψος των συντάξεων πιθανό να αυξηθεί από την 1η Ιουλίου 2023 σύμφωνα με το ποσοστό αύξησης του μέσου όρου του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά το πρώτο εξάμηνο 2023 σε σύγκριση με τον μέσο όρο του δείκτη αυτού κατά το δεύτερο εξάμηνο 2022.

Στην ανακοίνωση, διευκρινίζει επίσης ότι για να παραχωρηθεί η αύξηση, το ποσοστό πρέπει να μην είναι χαμηλότερο του 1%.

Εξηγεί ακόμα ότι σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους θα παραχωρηθεί ΑΤΑ στις υφιστάμενες βασικές και συμπληρωματικές συντάξεις, δηλαδή στο σύνολο της σύνταξης και στην Κοινωνική σύνταξη από 1.7.2023 αν το ποσοστό της ΑΤΑ με βάση τις πρόνοιες της νομοθεσίας για τις κοινωνικές ασφαλίσεις είναι πάνω από το 1%.