Αρχική Τελευταία Νέα Ενδιαφέρει Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς που είναι Εγγεγραμμένοι στους Πίνακες Διοριστέων/Διορισίμων

Ενδιαφέρει Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς που είναι Εγγεγραμμένοι στους Πίνακες Διοριστέων/Διορισίμων

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ / ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ

 

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή στους υποψήφιους που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων ή/και διορισίμων, να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της Επιτροπής σε τακτά χρονικά διαστήματα και ειδικότερα την περίοδο κατά την οποία διενεργούνται διορισμοί από την Επιτροπή, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Περαιτέρω, η Επιτροπή επιθυμεί να ζητήσει από κάθε υποψήφιο, να επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνα, ηλεκτρονική διεύθυνση και ταχυδρομική διεύθυνση) σε περίπτωση τυχόν αλλαγής σ’ αυτά, ούτως ώστε να διευκολύνεται η έγκαιρη και έγκυρη επικοινωνία με αυτούς, π.χ. σε περίπτωση διορισμού τους ή/και κλήσης τους για παρακολούθηση του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης.

Επιπρόσθετα, για σκοπούς διευκόλυνσης της διαδικασίας διορισμών και αποφυγή ταλαιπωρίας υποψηφίων, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται πλέον για διορισμό, σε περίπτωση που υποψήφιος δεν επιθυμεί πλέον την παραμονή του στους πίνακες διοριστέων ή/και διορισίμων, καλείται όπως ενημερώσει γραπτώς την Επιτροπή, ούτως ώστε το όνομά του να αφαιρεθεί από τους σχετικούς πίνακες. Συναφώς, αναφέρεται ότι συχνά παρατηρείται ότι υποψήφιοι δεν ενδιαφέρονται για διορισμό, ενώ αναλώνεται πολύς χρόνος στην προσπάθεια επικοινωνίας με αυτούς, με αντίκτυπο την καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των διορισμών.

Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση που υποψήφιος δεν ανταποκριθεί σε περίπτωση προσφοράς μόνιμου διορισμού ή στην κλήση για παρακολούθηση του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης, η Επιτροπή προβαίνει σε διαγραφή του από τους πίνακες διοριστέων ή/και διορισίμων.