Αρχική Τελευταία Νέα Επικίνδυνο ηλεκτρικό πατίνι στην Ευρωπαϊκή αγορά – Κίνδυνος τραυματισμού

Επικίνδυνο ηλεκτρικό πατίνι στην Ευρωπαϊκή αγορά – Κίνδυνος τραυματισμού

PATINI_AKATALLELO.width-800.jpg

Επικίνδυνο προϊόν, το οποίο δεν ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχει κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση τοτ τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), το πιο κάτω προϊόν είναι επικίνδυνο.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Ηλεκτρικό σκούτερ κινεζικής προέλευσης

Το προϊόν (Εμπορικό σήμα: Minimotors, Ονομασία: Bluetran Lightning, Τύποι/αριθμοί μοντέλων: 26ah, 32ah, 35ah), δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα Μηχανήματα ούτε με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 17128, EN 60335-1 και EN 62233.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 43, Αρ. Ειδοποίησης A12/01477/22

Οι βίδες συναρμολόγησης του ηλεκτρικού σκούτερ έχουν ανεπαρκή διάμετρο και μπορεί να σπάσουν. Κάποια μέρη του σκούτερ μπορεί να αποσυναρμολογηθούν και υπάρχει κίνδυνος ο χρήστης να πέσει και να υποστεί τραυματισμούς.

PATINI_AKATALLELO.width-800.jpg