Αρχική BusinessNews Eurostat: Κατά 32% αυξήθηκαν οι τιμές του ηλεκτρισμού στην Κύπρο

Eurostat: Κατά 32% αυξήθηκαν οι τιμές του ηλεκτρισμού στην Κύπρο

Απότομη αύξηση καταγράφηκε στο μέσο όρο των τιμών ηλεκτρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2021, από 22,0 ευρώ ανά 100 κιλοβατώρες (kWh) σε 25,3 ευρώ ανά 100 kWh, σύμφωνα με δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Στην Κύπρο οι τιμές ηλεκτρισμού αυξήθηκαν κατά 32% την ίδια περίοδο, από 19,8 ευρώ ανά 100 kWh κατά το πρώτο μισό του 2021 σε 26,1 ευρώ ανά 100 kWh κατά το πρώτο μισό του 2022.

Αύξηση καταγράφηκε την ίδια περίοδο και στον μέσο όρο των τιμών φυσικού αερίου στην ΕΕ, από 6,4 ευρώ ανά 100 kWh σε 8,6 ευρώ ανά 100 kWh.

Όπως αναφέρεται, οι χονδρικές τιμές στον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση σε όλη την ΕΕ, κυρίως ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Το μέγεθος της φορολογίας και των άλλων χρεώσεων επί των τελικών λογαριασμών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά της ΕΕ μειώθηκε αρκετά κατά το πρώτο μισό του 2022 σε σχέση με το πρώτο μισό του 2021, καθώς τα κράτη μέλη επέβαλαν μέτρο για περιορισμό των τιμών.

Ειδικότερα, οι φόροι και οι χρεώσεις μειώθηκαν από το 39% στο 24% (μείωση 15,5%) των λογαριασμών ηλεκτρισμού και από το 36% στο 27% (μείωση 8,6%) των λογαριασμών φυσικού αερίου.

Αύξηση στις τιμές ηλεκτρισμού σε όλα τα κράτη μέλη εκτός από πέντε

——————–

Σύμφωνα με τα στοιχεία οι τιμές του ηλεκτρισμού για τα νοικοκυριά αυξήθηκαν σε 22 κράτη μέλη κατά το πρώτο μισό του 2022. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις (όπως καταγράφονται σε εθνικά νομίσματα) σημειώθηκαν στην Τσεχία (αύξηση κατά 62%), τη Λετονία (59%) και τη Δανία (57%).

Οι τιμές κατέγραψαν μείωση σε πέντε κράτη μέλη: τις Κάτω Χώρες (μείωση κατά 54%), τη Σλοβενία (16%), την Πολωνία (3%) και την Πορτογαλία και την Ουγγαρία (1% και στις δύο).

Στις Κάτω Χώρες, τη Σλοβενία και την Πολωνία οι μειώσεις συνδέονται με τις πολιτικές των χωρών αυτών να προχωρήσουν σε επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις, ενώ στην Ουγγαρία οι τιμές ρυθμίζονται.

Οι χαμηλότεροι μέσοι όροι τιμών ηλεκτρισμού για νοικοκυριά σε ευρώ κατά το πρώτο μισό του 2022 καταγράφηκε στις Κάτω Χώρες (5,9 ευρώ ανά 100 kWh), την Ουγγαρία (9,5 ευρώ ανά 100 kWh) και τη Βουλγαρία (10,9 ευρώ ανά 100 kWh).

Οι υψηλότεροι μέσοι όροι την ίδια περίοδο καταγράφηκαν στη Δανία (45,6 ευρώ ανά 100 kWh), το Βέλγιο (33,8 ευρώ ανά 100 kWh), τη Γερμανία (32,8 ευρώ ανά 100 kWh) και την Ιταλία (31,2 ευρώ ανά 100 kWh).

Αύξηση των τιμών φυσικού αερίου σε σχεδόν όλα τα κράτη μέλη

Αύξηση καταγράφηκε και στις τιμές φυσικού αερίου για κατανάλωση από νοικοκυριά στα 23 από τα 24 κράτη για τα οποία υπάρχουν στοιχεία (εκτός από την Κύπρο, δεν υπάρχουν στοιχεία για τη Μάλτα και τη Φινλανδία).

Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Εσθονία (αύξηση κατά 154%), τη Λιθουανία (110%) και τη Βουλγαρία (108%), κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους ενέργειας.

Η μόνη χώρα στην οποία σημειώθηκε πολύ μικρή μείωση ήταν η Ουγγαρία (μείωση κατά 0,5%) όπου οι τιμές ρυθμίζονται.

Οι χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου για νοικοκυριά κατά το πρώτο μισό του 2022 καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (2,9 ευρώ ανά 100 kWh), την Κροατία (4,1 ευρώ ανά 100 kWh) και τη Λετονία (4,6 ευρώ ανά 100 kWh), και οι υψηλότερες στη Σουηδία (22,2 ευρώ ανά 100 kWh), τη Δανία (16,0 ευρώ ανά 100 kWh) και τις Κάτω Χώρες (12,9 ευρώ ανά 100 kWh).

Πηγή: ΚΥΠΕ