Αρχική Τελευταία Νέα Εξ αποστάσεως κοινό Μεταπτυχιακό στη «Διεθνή Ναυτιλιακή Διοίκηση» σχεδιάζουν ΤΕΠΑΚ και ΑΠΚΥ

Εξ αποστάσεως κοινό Μεταπτυχιακό στη «Διεθνή Ναυτιλιακή Διοίκηση» σχεδιάζουν ΤΕΠΑΚ και ΑΠΚΥ

Συμφωνία Συνεργασίας για τον σχεδιασμό και την προσφορά νέου διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Διεθνής Ναυτιλιακή Διοίκηση» (MSc International Shipping Management), υπέγραψαν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ).

Το εν λόγω Πρόγραμμα, το οποίο θα υποβληθεί στον Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) για αξιολόγηση και πιστοποίηση, θα προσφέρεται εξ αποστάσεως με τη χρήση της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ και στην αγγλική γλώσσα, σε συνεργασία με το νεοσύστατο Τμήμα Ναυτιλιακών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΠΑΚ και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του ΑΠΚΥ.

Τη συμφωνία για το νέο πρόγραμμα υπέγραψαν ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και ο Πρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής, στο πλαίσιο ειδικής τελετής που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2023, στο γραφείο του Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ. Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου Μνημονίου Συνεργασίας του ΤΕΠΑΚ και του ΑΠΚΥ με κύριο στόχο την από κοινού προώθηση της επιστημονικής, ερευνητικής, εκπαιδευτικής και διοικητικής συνεργασίας των δύο Πανεπιστημίων.

Παναγιώτης Ζαφείρης και Πέτρος Πασιαρδής εξέφρασαν τη χαρά και την ικανοποίησή τους για την υπογραφή της Συμφωνίας, η οποία, όπως ανέφεραν, εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου των δύο κυπριακών, δημόσιων, Πανεπιστημίων για ανάπτυξη και ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησής τους, μέσω της διεύρυνσης και εμβάθυνσης των συνεργειών και συνεργασιών με άλλα Πανεπιστήμια. Αναφέρθηκαν, επίσης, στις προοπτικές που ανοίγονται για σχεδιασμό και προσφορά κι άλλων κοινών προγραμμάτων σπουδών από τα δύο Πανεπιστήμια, αλλά και για συνεργασία στον τομέα της έρευνας.

Το εν λόγω μεταπτυχιακό αποτελεί καινοτόμο για τα κυπριακά δεδομένα πρόγραμμα σπουδών, καθότι θα προσφέρεται από δύο δημόσια Πανεπιστήμια, θα προσφέρεται εξ αποστάσεως και στα αγγλικά και θα είναι αμιγώς προσανατολισμένο στη ναυτιλία, όπως και άλλα καινούρια προγράμματα σπουδών που θα προσφέρει το νεοσύστατο Τμήμα Ναυτιλιακών του ΤΕΠΑΚ. Ως εκ τούτου, αναμένεται να προσελκύσει τόσο ντόπιους και ξένους φοιτητές, όσο και στελέχη εταιρειών του ναυτιλιακού και όχι μόνο τομέα, που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στη ναυτιλία, έναν νευραλγικής σημασίας τομέα για την κυπριακή οικονομία.

Στην εκδήλωση, από πλευράς του ΤΕΠΑΚ, παρέστησαν ο Καθηγητής και Συντονιστής του νεοσύσταστου Τμήματος Ναυτιλιακών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, Δρ Φώτης Παναγίδης, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, Δρ Κώστας Χόππας και ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Επικοινωνίας, Προώθησης και Διεθνοποίησης, Δρ Μαρίνος Βουκής. Από πλευράς του ΑΠΚΥ, παρόντες ήταν ο Αντιπρύτανης Καθηγητής Βάιος Λιαπής και ο Καθηγητής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Κωνσταντίνος Λεωνίδου.