Αρχική Τελευταία Νέα Γραπτή δήλωση του Νίκου Νικολαΐδη για ΤΕΠΑΚ

Γραπτή δήλωση του Νίκου Νικολαΐδη για ΤΕΠΑΚ

Χρειάζεται επανεξέταση η απόφαση για μετακίνηση φοιτητών της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας στην Πάφο

Ο Δήμαρχος Λεμεσού, Νίκος Νικολαϊδης, με γραπτή επιστολή, τοποθετείται για την απόφαση για υποχρεωτική μετακίνηση φοιτητών της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας στην Πάφο, τονίζοντας ότι, χρειάζεται επανεξέταση η απόφαση του ΤΕΠΑΚ.

Η γραπτή δήλωση του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαΐδη

Η απόφαση για υποχρεωτική μετακίνηση φοιτητών της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας στην Πάφο, προκαλεί αχρείαστη αναστάτωση και είναι άδικη για τους φοιτητές. Πρόκειται για μια αναμενόμενη παρενέργεια από την απόφαση για μετακίνηση της ομώνυμης Σχολής στην Πάφο, για την οποία εκφράσαμε εξ υπαρχής τη διαφωνία μας καθώς δεν είχε προηγηθεί η απαιτούμενη διαβούλευση με τους εμπλεκομένους φορείς της πόλης, αλλά ούτε και έγινε επαρκής τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της σε σχέση με την ακαδημαϊκή και διοικητική λειτουργία και επέκταση του Πανεπιστημίου. Ήταν, όπως φαίνεται, μια απόφαση που στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο στην διαθεσιμότητα φοιτητικών εστιών στην Πάφο, χωρίς να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη και άλλες εξίσου ή ακόμα πολύ πιο σημαντικές παράμετροι.

Ως Δήμος Λεμεσού είχαμε τονίσει από την πρώτη στιγμή ότι η μετακίνηση σχολών του ΤΕΠΑΚ σε άλλες πόλεις, χωρίς να έχει αποκτήσει το Πανεπιστήμιο την κρίσιμη μάζα που είναι απαραίτητη για την επέκταση του ιδρύματος, τόσο σε νέες σχολές όσο και σε αριθμό φοιτητών, στην κύρια βάση του που είναι ο Δήμος Λεμεσού, θα ήταν μια κίνηση που δεν θα ευνοούσε μακροπρόθεσμα το ΤΕΠΑΚ. Σήμερα, επιβεβαιώνεται ότι αυτή η απόφαση, η οποία πάρθηκε με τις γνωστές διαδικασίες, ήταν λανθασμένη και νομοτελειακά θα έφερνε, μεταξύ άλλων επιπτώσεων, το ΤΕΠΑΚ  σε αντιπαράθεση με τους φοιτητές του.

Δυστυχώς, αυτές οι προσεγγίσεις συνεχίζονται και με την επιχειρούμενη μεταφορά σχολών του ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα, αλλά και με την πρόσφατη απόφαση για μετακίνηση σχολών στο Βερεγγάρια.

Αντί να επικεντρώνονται οι ενέργειες του ΤΕΠΑΚ στη μεθόδευση ίδρυσης σχολών σε άλλες πόλεις, θα ήταν πιο ωφέλιμο για το Πανεπιστήμιο να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στην αξιοποίηση και ανάπτυξη του δεύτερου πόλου του ΤΕΠΑΚ και της διάθεσης των ανάλογων κρατικών κονδυλίων προς την κατεύθυνση αυτή. Η άμεση προώθηση του Β’ Πόλου στη βάση ενός ρεαλιστικού αναπτυξιακού προγράμματος πρέπει να είναι ο πρώτος και μείζων στόχος του Πανεπιστημίου στο στάδιο αυτό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού είναι στη διάθεσή του ΤΕΠΑΚ για να στηρίξει και να συμπράξει σε κάθε προσπάθεια του ΤΕΠΑΚ προς την κατεύθυνση αυτή.