Αρχική Τελευταία Νέα Ιδού το Πόθεν Έσχες του Μιχάλη Χατζηγιάννη

Ιδού το Πόθεν Έσχες του Μιχάλη Χατζηγιάννη

Δείτε το Πόθεν Έσχες του κ. Χατζηγιάννη εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι, η υποβολή των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και των Υπουργών, νυν και απελθόντων λήγει την 31η Μαΐου 2023, ανακοίνωσε η Βουλή των Αντιπροσώπων, διευκρινίζοντας ότι αυτές αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής, κατά τη σειρά λήψης εκάστης δήλωσης από τη γραμματεία της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.

Στην ανακοίνωση της Βουλής προστίθεται ότι ύστερα από τη λήξη της υπό αναφορά προθεσμίας θα συγκληθεί η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες για να προβεί στον δέοντα έλεγχο και σε παράθεση των διαπιστώσεών της.

Η Βουλή εξηγεί ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμου (Αρ. Νόμου 49(Ι) του 2004), στην παρούσα φάση η προθεσμία υποβολής των υπό αναφορά δηλώσεων από τα υπόχρεα πρόσωπα λήγει στις 31 Μαΐου 2023.