Αρχική Τελευταία Νέα Κάμερες σε 7 σημεία σε Λευκωσία και Λεμεσό μέχρι το τέλος Μαΐου

Κάμερες σε 7 σημεία σε Λευκωσία και Λεμεσό μέχρι το τέλος Μαΐου

Μέχρι το τέλος Μαΐου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες παραλαβής της πρώτης φάσης και η έναρξη της δεύτερης φάσης του έργου της εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος φωτοεπισήμανσης.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, ως η Αναθέτουσα Αρχή για την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία του συστήματος φωτοεπισήμανσης, με την παραλαβή της πρώτης φάσης, ο αριθμός των συσκευών φωτοεπισήμανσης ανέρχεται σε 20 κινητές και 24 σταθερές κάμερες σε 7 τοποθεσίες.
«Οι σταθερές έχουν εγκατασταθεί σε 5 διασταυρώσεις στη Λευκωσία και 2 διασταυρώσεις στη Λεμεσό, ενώ με την έναρξη και ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης, ο αριθμός των σταθερών και κινητών καμερών θα ανέλθει συνολικά σε 20 κινητές και 90 σταθερές κάμερες σε 30 τοποθεσίες», προστίθεται.
Επεξηγείται ότι το σύστημα φωτοεπισήμανσης εντοπίζει αυτόματα και καταγράφει τις παραβάσεις του κόκκινου στα φώτα τροχαίας, της γραμμής στάσης στα φώτα τροχαίας και της ταχύτητας.
Επιπρόσθετα, σημειώνεται, κατά την επεξεργασία των δεδομένων μιας παράβασης, μέσω των φωτογραφιών, εντοπίζονται παραβάσεις όπως η μη χρήση κράνους, η χρήση κινητού και η μη χρήση ζώνης ασφαλείας.
«Το σύστημα αποτελεί ένα από τα βασικά και σημαντικά εργαλεία δημιουργίας κατάλληλης οδικής συμπεριφοράς και ορθής χρήσης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», αναφέρει η ανακοίνωση του Τμήματος.
Αυτό το σκεπτικό, προστίθεται, πηγάζει και μέσα από τη Σύμβαση μεταξύ Κράτους και Αναδόχου, όπου δεν υπάρχουν οποιαδήποτε κίνητρα στον Ανάδοχο για αύξηση του αριθμού των παραβάσεων, αφού η πληρωμή του Αναδόχου που λειτουργεί το σύστημα γίνεται με βάση της ώρες εργασίας και όχι τον αριθμό των παραβάσεων, ενώ η επιλογή του χώρου και του χρόνου τοποθέτησης των κινητών καμερών γίνεται από την Αστυνομία με την ετοιμασία μηνιαίου προγράμματος, το οποίο ακολουθείται πιστά από τον Ανάδοχο.
Σύμφωνα με τις οδηγίες προς τον Ανάδοχο, οι κάμερες πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτες από τους οδηγούς, όπου είναι εφικτό, προκειμένου να μειώνεται η ταχύτητα και, ως εκ τούτου, να μειώνονται οι οδικές συγκρούσεις.
Αυτός είναι, επίσης, ο λόγος για τον οποίο τοποθετούνται προειδοποιητικές πινακίδες πριν από το σημείο ελέγχου, ενώ στα οχήματα υπάρχει σχετική σήμανση που μπορεί να αναγνωριστεί από τους οδηγούς. Επιπλέον, όσον αφορά την έναρξη της λειτουργίας καταγραφής και καταγγελίας από τις σταθερές κάμερες, εκδίδονται σχετικές ανακοινώσεις προς το κοινό από την Αστυνομία.
Οι περιοχές όπου έχουν τοποθετηθεί ή τοποθετούνται σταθερές και κινητές κάμερες επιλέχθηκαν και επιλέγονται βάσει μελέτης που διενεργήθηκε και διαπιστώθηκε ότι αυτά τα συγκεκριμένα σημεία αποτελούν μελανά ή επικίνδυνα σημεία, στα οποία σημειώνονται σοβαρές τροχαίες συγκρούσεις.