Αρχική BusinessNews Κενές θέσεις εργασίας στην Αστυνομία Κύπρου

Κενές θέσεις εργασίας στην Αστυνομία Κύπρου

Γίνονται δεκτές αιτήσεις στην Αστυνομία Κύπρου, για πλήρωση κενών θέσεων στην Αστυνομία (θέσεις Αστυφυλάκων).

 

Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα (Θέση Δόκιμου Αστυφύλακα): A3: €15.306, 15.419, 15.561, 15.993, 16.447, 16.901, 17.355, 17.810, 18.442, 19.142, 19.842, 20.542, 21.242 και, μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου η οποία προβλέπεται στις πρόνοιες του Κανονισμού 8 των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/1989) (όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα) προάγονται στην αρχική κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων (Θέση Αστυφύλακα):

Α5: €16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907, Α7: €22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, και Α8(Ι): €24.500, €25.697, €26.894, €28.091, €29.288, €30.485, €31.682, €32.879, €34.076, €35.273, €36.470, €37.667, €38.864.

Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις στο Carierista ΕΔΩ: