Αρχική Τελευταία Νέα Ξεκινά η εξέταση αιτήσεων για συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα

Ξεκινά η εξέταση αιτήσεων για συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνουν την εξέταση των αιτήσεων για συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα κατά την περίοδο 18 Σεπτεμβρίου με 25 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία ανακοίνωση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξετάζονται τα πιο κάτω:

Σε ότι αφορά το επίδομα ανεργίας εξετάζονται οι αιτήσεις όσων μισθωτών τερματίστηκε η απασχόλησή τους και η περίοδος ανεργίας τους άρχισε στις 26/06/2020.

Εξετάζονται επίσης οι περιπτώσεις όσων ήδη λαμβάνουν επίδομα ανεργίας το οποίο αφορά την περίοδο ανεργίας Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2020.

Σε σχέση με αίτηση πληρωμής λόγω πλεονασμού εξετάζονται οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί Σεπτέμβριο του 2019. Σημειώνεται ότι, υπάρχει αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί πριν την πιο πάνω ημερομηνία για τις οποίες όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί  η εξέταση διότι οι εργοδότες δεν έχουν αποστείλει ακόμη τα στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί.

Για αιτήσεις επιδόματος ασθενείας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 29/05/2020.

Για αιτήσεις σύνταξης αναπηρίας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαίου 2020, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.

Αναφορικά με αιτήσεις σύνταξης ανικανότητας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Φεβρουαρίου – Απριλίου  2020 νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.

Σε ότι αφορά αιτήσεις επιδόματος σωματικής βλάβης εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Αυγούστου 2020.

Στο Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο εξετάζονται οι ιεραρχικές προσφυγές Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019.

Για αιτήσεις θεσμοθετημένης σύνταξης εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Μάρτιο – Απρίλιο του 2020.

Σε σχέση με την κοινωνική σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Απρίλιο του 2020.

Για αιτήσεις σύνταξης χηρείας, αναφέραται ότι για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος δε λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Απριλίου 2020.

Παράλληλα, για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαρτίου 2020.

Σημειώνεται ότι με τη ψήφιση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τροποποιητικού Νόμου 126(I)/2019 στις 05/08/2019, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις, από άνδρες αιτητές, του 2019.

Για αιτήσεις βοηθήματος κηδείας, αναφέρεται ότι για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε σύνταξη χηρείας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαίου 2020.

Για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη, δεν είχε σύζυγο και το αίτημα για βοήθημα κηδείας προέρχεται από άλλο πρόσωπο που ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαίου 2020, προστίθεται.

Για τις περιπτώσεις όπου ο αποβιώσας / η αποβιώσασα λάμβανε κοινωνική σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Απριλίου 2020.

Για άλλες περιπτώσεις όπως όταν ο/η αποβιώσας/σα ήταν/δεν ήταν συνταξιούχος και είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα δεν ήταν συνταξιούχος και δεν είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα ήταν νεαρό άτομο, άγαμος/η, και η αίτηση προέρχεται από τον γονέα ή από τα αδέλφια του/της, ο/η αποβιώσας/σα ήταν αγνοούμενος/η) εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαίου 2020.

Σε σχέση με αιτήσεις για επίδομα ορφάνιας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουλίου 2020.

Για βοήθημα τοκετού εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 02/01/2020.

Αναφορικά με αιτήσεις για το επίδομα μητρότητας, αναφέρεται ότι για πρώτη πληρωμή εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 15/06/2020.

Για συνεχόμενες πληρωμές εξετάζονται αιτήσεις για τις οποίες έχουν προσκομιστεί τα αναγκαία στοιχεία (πχ. δήλωση τοκετού) που παραλήφθηκαν Ιούνιο του 2020.

Παράλληλα, αναφορικά με το επίδομα πατρότητας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 16/03/2020.

Για αιτήσεις θεσμοθετημένης σύνταξης, χηρείας και ανικανότητας οι οποίες πληρώνονται με βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 883/04, προστίθεται ότι για θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι αιτήσεις για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς, για αιτητές με ημερομηνία γεννήσεως το 1954–1956.

Παράλληλα, για σύνταξη ανικανότητας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουλίου 2020, για σύνταξη χηρείας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουλίου 2020 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς και για επίδομα ορφάνιας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου 2020 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση τον Ιούνιο του 2020 (τελευταία στοιχεία) εκκρεμούσαν 3.473 ποινικές υποθέσεις εκ των οποίων οι 1.289 αφορούν εργοδότες και οι 2.184 αφορούν αυτοτελώς εργαζόμενους.

Πηγή: ΚΥΠΕ