Αρχική Πρόταση Κυπριακή Τουλίπα: Ήρθε ο καιρός της – Απολαύστε την αλλά μην την...

Κυπριακή Τουλίπα: Ήρθε ο καιρός της – Απολαύστε την αλλά μην την καταστρέψετε!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Τι συμβουλεύει το κοινό το υπουργείο Γεωργίας μέσω ανακοίνωσης

Ενόψει της ανθοφορίας της κυπριακής τουλίπας (Tulipa cypria), το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος καλεί το κοινό που επιθυμεί να επισκεφθεί τις περιοχές όπου φύεται, για να την δει ή να την φωτογραφίσει, όπως αποφεύγει την καταστροφή του φυτού ή την υποβάθμιση του ενδιαιτήματος του με οποιονδήποτε τρόπο, έτσι ώστε να διαφυλαχθεί η προστασία του.

Η κυπριακή τουλίπα, ένα σπάνιο ενδημικό φυτό, ανθίζει αυτή την περίοδο σε διάφορες περιοχές της χώρας. Απαντάται στα κατεχόμενα χωριά Κορμακίτη-Μύρτου-Πάναγρα και στη χερσόνησο της Καρπασίας, κοντά στο χωριό Άγιος Συμεών. Στις ελεύθερες περιοχές τη συναντούμε στη χερσόνησο Ακάμα και μεταξύ των χωριών Μάμμαρη-Δένειας (πράσινη γραμμή).

Το είδος είναι ενδημικό και σπάνιο, γι’ αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για τη διατήρησή του, έτσι ώστε να μην υποβαθμιστεί ή καταστραφεί το ενδιαίτημά του ή μειωθούν οι μικροί πληθυσμοί του από συλλογή, εκρίζωση και ποδοπάτημα.

Η ενδημική τουλίπα περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα ΙΙ και IV της Οδηγίας για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) και στον Νόμο για την Προστασία και Διαχείριση της Φύσης και της Άγριας Ζωής [Αρ. 153(Ι)/2003]. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας και της νομοθεσίας για τη διατήρηση του είδους, απαιτείται η κήρυξη Ειδικών Ζωνών Διατήρησης ενταγμένων στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000. Επίσης, το είδος περιλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου, όπου χαρακτηρίζεται ως κινδυνεύον (Endangered).