Αρχική Τελευταία Νέα Λιμάνι Λεμεσού: Θετικές οι εξελίξεις για το λιμάνι

Λιμάνι Λεμεσού: Θετικές οι εξελίξεις για το λιμάνι

Η αναπτυξιακή εταιρεία Multimarine, αναμένει εξελίξεις που θα επηρεάσουν θετικά το λιμάνι της Λεμεσού και θα εντείνουν την ήδη υπάρχουσα ανάγκη για παρουσία υποδομών συντήρησης, αλλά και επισκευής σκαφών στο πλαίσιο της υποστήριξης της βιομηχανίας υδρογονανθράκων.

Λαμβάνοντας το επιχειρηματικό ρίσκο, προτείνει την ανέγερση και λειτουργία χερσαίου ναυπηγοεπισκευαστικού εργαστηρίου, καθώς επίσης την κατασκευή κρηπιδώματος μήκους 42 μέτρων και την εγκατάσταση και λειτουργία πλωτής δεξαμενής συντήρησης σκαφών.

Τα δύο πιο πάνω προτεινόμενα έργα εξετάζονται μαζί από την περιβαλλοντική Αρχή καθώς βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση, εντός του λιμανιού, στη βάση δύο μελετών εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον που υποβλήθηκαν ξεχωριστά.

Μεταξύ άλλων, συζητούνται οι πιθανές επιπτώσεις της γειτνίασης των έργων με τον οικότοπο Ακρωτηρίου στα νότια και δυτικά, όπως και με οικίες στα δυτικά-βορειοδυτικά.

Και αυτό γιατί οι δύο αυτοί ευαίσθητοι αποδέκτες απαιτούν την τήρηση χαμηλών ορίων εκπομπών θορύβου, όπως και ρύπων από τις επισκευαστικές εργασίες, οι οποίοι θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα  διαφεύγουν προς την ατμόσφαιρα ή το θαλάσσιο περιβάλλον.

Το πρώτο από τα πιο πάνω έργα αφορά στην κατασκευή κρηπιδώματος μήκους 42μ., επί του οποίου θα δεθεί προκατασκευασμένη πλωτή δεξαμενή συντήρησης/επισκευής σκαφών, μήκους 120μ. και πλάτους 32μ. Το πιο πάνω προτείνεται όπως εγκατασταθεί στη νοτιοανατολική πλευρά της λεκάνης του λιμένα Λεμεσού, σε σύνδεση με τον υφιστάμενο λιμενοβραχίονα.

Σκοπός υλοποίησης του έργου είναι η ανέγερση πρόσθετων επαρκών υποδομών συντήρησης/επισκευής σκαφών, δεδομένης της αύξησης της υπάρχουσας ανάγκης σε αυτού του είδους λιμενικών υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η μεταφορά και εγκατάσταση πλωτής δεξαμενής συντήρησης σκαφών. Για τη λειτουργία της, απαιτείται το «δέσιμο» σε κρηπίδωμα συγκεκριμένων χαρακτηριστικών όπως αυτό που επίσης προτείνεται. Η πλωτή δεξαμενή προορίζεται για τον ελλιμενισμό και την επισκευή σκαφών και πλωτών ναυπηγημάτων μέχρι 7100 t., έχει σχήμα ανάποδου Π και αποτελείται από έναν πλωτήρα/αποβάθρα από οπλισμένο σκυρόδεμα και δύο πτερύγια-τοίχους από χάλυβα.

Κατά μήκος της άνω επιφάνειας του κάθε πτερυγίου θα εγκατασταθούν δύο γερανογέφυρες, μία στο κάθε πτερύγιο. Οι γερανογέφυρες έχουν ύψος 15μ. η κάθε μία όταν είναι πλήρως ανεπτυγμένες, και ανυψωτική ικανότητα 5 τόνων έκαστη. Τέσσερις τεχνολογικές κόγχες έχουν σχεδιαστεί στην πλωτή αποβάθρα για τη συντήρηση των ανασυρόμενων συσκευών των πλοίων, δύο στην πλώρη και δύο στην πρύμνη και τέσσερις δεξαμενές για τη συλλογή των υγρών αποβλήτων, θα τοποθετηθούν στις τέσσερις γωνιές του πλωτήρα, κοντά στα πτερύγια. Η κάθε δεξαμενή θα είναι χωρητικότητας 50κ.μ.

Το δεύτερο έργο είναι υποστηρικτικό του πρώτου, αφού αφορά στην ανέγερση και λειτουργία εργαστηρίου ναυπηγοεπισκευαστικής υποστήριξης εντός των εγκαταστάσεων του λιμένα Λεμεσού σε χερσαίο χώρο 6400 τ.μ., όπου θα προσφέρεται σημαντικός αριθμός εξειδικευμένων ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών, με τη μεταφορά των εκάστοτε εξαρτημάτων στις χερσαίες αυτές εγκαταστάσεις.

Το έργο προτείνεται όπως εγκατασταθεί πλησίον του νοτιοδυτικού άκρου της δυτικής λεκάνης του λιμανιού. Το έργο αποτελείται από εργαστηριακές εγκαταστάσεις έκτασης 2375 τμ. και γραφειακές εγκαταστάσεις με αποθηκευτικούς χώρους 250 τ.μ. 

Η εταιρεία αναμένει ότι οι εν λόγω ολοκληρωμένες υποδομές, θα προσελκύσουν νέους πελάτες στο λιμάνι Λεμεσού με ευρύτερες θετικές οικονομικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με τους μελετητές, τα τελευταία χρόνια η πολιτική του κράτους αποσκοπεί στην προώθηση του ναυτικού τουρισμού μέσα από την ανέγερση μαρίνων, αλλά και η έντονη ανάγκη για ανάπτυξη υποδομών σε θέμα υδρογονανθράκων, σε συνάρτηση με τις τεχνοοικονομικές μελέτες που έχει εκπονήσει η Multimarine, στοιχειοθετούν αρκούντως ικανοποιητικά κατά τη γνώμη της μελετητικής ομάδας, τη σκοπιμότητα υλοποίησης της ανάπτυξης.

 

Πηγή: “Φ”