Αρχική BusinessNews Μετατόπιση της παγκόσμιας οικονομικής ισχύος προς τις αναδυόμενες οικονομίες.

Μετατόπιση της παγκόσμιας οικονομικής ισχύος προς τις αναδυόμενες οικονομίες.

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση των οικονομολόγων της PwC με θέμα «The long view: how will the global economic order change by 2050?», προβλέπει ότι η παγκόσμια οικονομία ενδέχεται να διπλασιαστεί σε μέγεθος μέχρι το 2042, καταγράφοντας ετήσια πραγματική αύξηση της τάξης του 2,5% μεταξύ 2016 και 2050.

Η έκθεση παρουσιάζει προβλέψεις αναφορικά με την ενδεχόμενη αύξηση του ΑΕΠ σε 32 από τις μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη, που αντιπροσωπεύουν συνολικά το 85% περίπου του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Για να αξιοποιήσουν πλήρως τις μεγάλες δυνατότητές τους, οι αναδυόμενες οικονομίες θα πρέπει να προβούν σε συνεχείς και αποδοτικές επενδύσεις στην εκπαίδευση, στις υποδομές και στην τεχνολογία. Η πτώση της τιμής του πετρελαίου από τα μέσα του 2014 μέχρι τις αρχές του 2016 έχει αναδείξει τη σημασία μιας ουσιαστικότερης διαφοροποίησης των αναδυόμενων οικονομιών, με στόχο τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη. Πίσω από όλ’ αυτά βρίσκεται η ανάγκη για ανάπτυξη των πολιτικών, οικονομικών, νομικών και κοινωνικών θεσμών εντός των αναδυόμενων οικονομιών, ώστε να δοθούν κίνητρα για καινοτομία και επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας έτσι ασφαλείς και σταθερές οικονομίες που ευνοούν την επιχειρηματική δραστηριότητα.

 Η ανάπτυξη των αναδυόμενων αγορών θα δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, καθώς οι οικονομίες αυτές προχωρούν στην ανάπτυξη νέων κλάδων, συμμετέχουν στις παγκόσμιες αγορές και ο σχετικά νέος σε ηλικία πληθυσμός τους αποκτά μεγαλύτερο πλούτο. Θα αποτελέσουν πόλο έλξης τόσο για επιχειρηματική δραστηριότητα όσο και για εγκατάσταση, προσελκύοντας επενδύσεις και ταλέντο.

Πηγή: PwC