Αρχική Τελευταία Νέα Νέο ωράριο για τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία

Νέο ωράριο για τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία

Ανοικτά για εξυπηρέτηση του κοινού, όλες τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα μέχρι Παρασκευή), από τις 7.45 π.μ. μέχρι τις 1.15 μ.μ., θα είναι τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία από 2 Ιανουαρίου 2020.

Όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το νέο ωράριο λειτουργίας των Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων εντάσσεται στο πλαίσιο του επανασχεδιασμού των διαφόρων εσωτερικών διεργασιών του Τμήματος και ολοκλήρωσης των μεταβιβάσεων/υποθηκεύσεων ακίνητης ιδιοκτησίας αυθημερόν με ταυτόχρονη έκδοση των σχετικών τίτλων ιδιοκτησίας, ως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Αναφέρεται ότι στόχος του Τμήματος παραμένει η βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω του συνεχή εκσυγχρονισμού όλων των σχετικών του διαδικασιών.