Αρχική Τελευταία Νέα Ο Δήμος Λεμεσού δέχεται αιτήσεις για 20 έκτακτους εργάτες

Ο Δήμος Λεμεσού δέχεται αιτήσεις για 20 έκτακτους εργάτες

Ο Δήμος Λεμεσού δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη τουλάχιστον είκοσι (20) έκτακτων εργατών/τριών. Εάν οι ανάγκες της υπηρεσίας το απαιτήσουν, πιθανόν ο αριθμός να αυξηθεί. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν θα υπερβαίνει τους ένδεκα (11) μήνες.
Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.
Η μισθοδοσία και οι όροι εργοδότησης τους είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες της παγκύπριας συλλογικής σύμβασης που ισχύει.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5 Μάϊου 2023 και ώρα 2:00 μ.μ. στην υπηρεσία προσωπικού του Δήμου (στον 2ο όροφο του Οικονομικού Τμήματος), Αρχ. Κυπριανού 23.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων από την Υπηρεσία Προσωπικού του Δήμου.