Αρχική Λεμέσιος Ο Δήμος Ύψωνα προσκαλεί επαγγελματίες του Πολιτισμού για να τους χρηματοδοτήσει!

Ο Δήμος Ύψωνα προσκαλεί επαγγελματίες του Πολιτισμού για να τους χρηματοδοτήσει!

Ο Δήμος Ύψωνα (συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων που θα αποτελούν το Δήμο Κουρίου ή άλλου Δήμου που θα προκύψει εις αντικατάσταση του Δήμου Ύψωνα) απευθύνει κάλεσμα σε επαγγελματίες του πολιτισμού των παραστατικών τεχνών, να καταθέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις παραγωγών, που θα αξιολογηθούν και θα χρηματοδοτηθούν προκειμένου να ενταχθούν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Κουρίου (Δήμου Δυτικής Λεμεσού).

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση cultural.dep@ipsonas.org , το αργότερο μέχρι 12.04.2024 και θα πρέπει να περιλαμβάνουν σύντομη περιγραφή της πρότασης, οικονομικές και τεχνικές ανάγκες της παραγωγής και σύντομα βιογραφικά συντελεστών.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, παρακαλούμε όπως αποτείνεστε στον Πολιτιστικό Λειτουργό του Δήμου μας στο 25395600 (εσωτ.8) (08:00-12:00), εκτός Σαββάτου και Κυριακής) ή μέσω email:  cultural.dep@ipsonas.org