Αρχική Τελευταία Νέα Ο Ιανουάριος του 2023 στην Κύπρο ήταν ένας ασυνήθιστα θερμός μήνα

Ο Ιανουάριος του 2023 στην Κύπρο ήταν ένας ασυνήθιστα θερμός μήνα

Κατά τον Ιανουάριο 2023, σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές της Κύπρου υψηλές μέγιστες, αλλά και ελάχιστες θερμοκρασίες, έτσι που γενικά ο Ιανουάριος να καταγράφεται ως ένας ασυνήθιστα θερμός μήνας, για αρκετές περιοχές της Κύπρου.

Από τις αντικειμενικές παρατηρήσεις στους σταθμούς του Τμήματος φαίνεται ότι η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία για τον φετινό Ιανουάριο ήταν:

  1. στον σταθμό Ραδιοβολίσεων Αθαλάσσας, 18.7°C, η οποία είναι η υψηλότερη μέση ημερήσια μέγιστη για μήνα Ιανουάριο (μαζί με τον Ιανουάριο 2021) από το 1983 οπόταν εγκαταστάθηκε και λειτούργησε ο σταθμός.
  2. στο σταθμό του αερ. Λάρνακας, 19.6°C, η οποία είναι η υψηλότερη μέση ημερήσια μέγιστη για μήνα Ιανουάριο από το 1977 οπόταν εγκαταστάθηκε και λειτούργησε ο συγκεκριμένος σταθμός.
  3. στον σταθμό του αερ. Πάφου, 19.4°C, η οποία είναι η δεύτερη κατά σειρά υψηλότερη μέση ημερήσια μέγιστη για μήνα Ιανουάριο (η απόλυτα υψηλότερη μέση ημερήσια μέγιστη, 19.5°C, καταγράφηκε τον Ιανουάριο 2021) από το 1984 που εγκαταστάθηκε και λειτούργησε ο συγκεκριμένος σταθμός.
  4. στον σταθμό της Πόλεως Χρυσοχούς, 20.9°C, η οποία είναι η υψηλότερη μέση ημερήσια μέγιστη για μήνα Ιανουάριο από το 1969 οπόταν εγκαταστάθηκε και λειτούργησε ο συγκεκριμένος σταθμός.
  5. στον σταθμό του Δασικού Κολεγίου Προδρόμου, 8.8°C, η οποία είναι επίσης η έκτη κατά σειρά υψηλότερη μέση ημερήσια μέγιστη για μήνα Ιανουάριο (απόλυτα υψηλότερη μέση ημερήσια μέγιστη, 10.7°C, καταγράφηκε τον Ιανουάριο 1971) από το 1959 οπόταν εγκαταστάθηκε και λειτούργησε ο συγκεκριμένος σταθμός.

Επίσης αναφέρεται ότι από τις αντικειμενικές παρατηρήσεις του Τμήματος Μετεωρολογίας, φαίνεται ότι η μέση ημερήσια ελάχιστη θερμοκρασία για τον φετινό Ιανουάριο ήταν:

  1. στον σταθμό Ραδιοβολίσεων Αθαλάσσας 5.6°C, η οποία είναι η εικοστή πρώτη κατά σειρά υψηλότερη μέση ημερήσια ελάχιστη για μήνα Ιανουάριο (η απόλυτα υψηλότερη μέση ημερήσια ελάχιστη 7.8°C που καταγράφηκε κατά τον Ιανουάριο 2003) από το 1983 οπόταν εγκαταστάθηκε και λειτούργησε ο σταθμός.
  2. στον σταθμό του Αερ. Λάρνακας, 9°C, η οποία είναι η όγδοη υψηλότερη μέση ημερήσια ελάχιστη για μήνα Ιανουάριο (η απόλυτα υψηλότερη μέση ημερήσια ελάχιστη 10.1°C καταγράφηκε κατά τον  Ιανουάριο 2003) από το 1977 οπόταν εγκαταστάθηκε και λειτούργησε ο συγκεκριμένος σταθμός.
  3. στον σταθμό του Αερ. Πάφου 9.8°C, η οποία είναι η έβδομη υψηλότερη μέση ημερήσια ελάχιστη για μήνα Ιανουάριο (η απόλυτα υψηλότερη μέση ημερήσια ελάχιστη 11.5°C που καταγράφηκε κατά τον Ιανουάριο 2010) από το 1984 οπόταν εγκαταστάθηκε και λειτούργησε ο συγκεκριμένος σταθμός.
  4. στον σταθμό της Πόλεως Χρυσοχούς, 10°C, η οποία είναι η τρίτη υψηλότερη μέση ημερήσια ελάχιστη για μήνα Ιανουάριο (η απόλυτα υψηλότερη μέση ημερήσια ελάχιστη 10.2°C καταγράφηκε κατά τον  Ιανουάριο 2021) από το 1969 οπόταν εγκαταστάθηκε και λειτούργησε ο συγκεκριμένος σταθμός.
  5. στον σταθμό του Δασικού Κολλεγίου Προδρόμου 2.9°C, η οποία είναι η πέμπτη κατά σειρά υψηλότερη μέση ημερήσια ελάχιστη για μήνα Ιανουάριο (η απόλυτα υψηλότερη μέση ημερήσια ελάχιστη 4.3°C καταγράφηκε κατά τον  Ιανουάριο 1971) από το 1959 οπόταν εγκαταστάθηκε και λειτούργησε ο συγκεκριμένος σταθμός.

Σύμφωνα επίσης με τα προκαταρκτικά βροχομετρικά στοιχεία, που διαθέτει το Τμήμα για τον μήνα Ιανουάριο του 2023, το αθροιστικό ύψος βροχής μόλις έφτασε τα 82.5mm ή 81% της κανονικής (με την περίοδο αναφοράς κανονικής βροχόπτωσης να είναι η κλιματική περίοδος 1961-1990).

Βάσει των προκαταρκτικών δεδομένων στις 6-7, 10-17 και 27-31 του Ιανουαρίου σημειώθηκαν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Χαλάζι σημειώθηκε στις 11 του μήνα, ενώ χιόνι σημειώθηκε στις 12-14 και στις 29-31 Ιανουαρίου στο Τρόοδος.

Σύμφωνα με τους προκαταρκτικούς υπολογισμούς η συνολική βροχόπτωση από τις αρχές του υδρομετεωρολογικού έτους, δηλαδή από την 1η Οκτωβρίου 2022, μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2023, έφθασε περίπου τα 264.2mm ή το 90% της κανονικής.