Αρχική Τελευταία Νέα Οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών οχημάτων σε σχέση με τις επιγραφές στους ανεμοθώρακες...

Οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών οχημάτων σε σχέση με τις επιγραφές στους ανεμοθώρακες και τα ακινητοποιημένα οχήματα

????????????????????????????????????

Η Αστυνομία ανακοινώνει ότι κατά την αστυνόμευση του οδικού δικτύου, προβαίνει ανάμεσα σε άλλους ελέγχους και σε ελέγχους για να διαπιστώνεται κατά πόσο οι οδηγοί συμμορφώνονται:

(α) με την απαγόρευση να αναγράφεται ή εκτυπώνεται ή επικολλάται οτιδήποτε στο αλεξήνεμο μηχανοκινήτου οχήματος και

(β) με την απαγόρευση να επικολλάται οτιδήποτε στο αλεξήνεμο ή στους υαλοπίνακες των θυρών των θέσεων του οδηγού και συνοδηγού οχήματος, που παρεμποδίζει την ορατότητα ή που διαφοροποιεί την αρχική διαφάνεια, χρωματισμό ή κατασκευαστική αντοχή τους, όπως αυτοί έχουν κατασκευαστεί ή λάβει έγκριση τύπου.

Βάσει της πρακτικής που ακολουθείται, η Αστυνομία ενημερώνει τον Αναπληρωτή Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Αναπλ. Διευθύντρια Τμήματος Οδικών Μεταφορών), σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση της νομοθεσίας, η οποία διέπει την εμφάνιση του ανεμοθώρακα και των
υαλοπινάκων του οδηγού και του συνοδηγού σε μηχανοκίνητα οχήματα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Έφορος Μηχανοκινήτων Οχημάτων παραπέμπει το όχημα προς επιθεώρηση, ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού καταλληλότητας.

Εξάλλου, για κάθε μηχανοκίνητο όχημα το οποίο ενώ δηλώθηκε ότι θα βρίσκεται ακινητοποιημένο, δεν εντοπίζεται στον χώρο όπου δηλώθηκε ότι θα βρίσκεται ακινητοποιηµένο ή εντοπίστηκε να οδηγείται στο οδικό δίκτυο, η Αστυνομία ενημερώνει τον Αναπληρωτή Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Αναπλ. Διευθύντρια Τμήματος Οδικών Μεταφορών).

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ακινητοποίηση ακυρώνεται από τον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων για όλη την περίοδο ισχύος της και καταβάλλονται όλα τα τέλη για άδεια κυκλοφορίας, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της ακινητοποίησης μέχρι και την ημερομηνία ακύρωσής της.