Αρχική Τελευταία Νέα Παρατηρητήριο τιμών – Οι τιμές για τον μήνα Μάρτιο

Παρατηρητήριο τιμών – Οι τιμές για τον μήνα Μάρτιο

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοίνωσε το αναβαθμισμένο Παρατηρητήριο Τιμών Καταναλωτικών Προϊόντων για το μήνα Μάρτιο 2023. Το Παρατηρητήριο παρουσιάζει τη μέση σταθμισμένη τιμή για 250 βασικά καταναλωτικά προϊόντα (τρόφιμα και άλλα προϊόντα), με βάση τις ποσότητες και τιμές ανά ημέρα στις οποίες τα προϊόντα αυτά διατέθηκαν σε 400 καταστήματα λιανικής πώλησης παγκύπρια καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα.

Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η διάθεση στον καταναλωτή μιας αντικειμενικής συγκριτικής αποτύπωσης των τιμών αγοράς από όλα τα καταστήματα λιανικής πώλησης, υπεραγορές, αρτοποιεία, φούρνους, περίπτερα, κ.α.

Συμπερασματικά, η αποτίμηση που γίνεται για τον μήνα Μάρτιο καταδεικνύει ότι οι λιανικές τιμές παρουσιάζουν αυξήσεις σε ότι αφορά στα τρόφιμα και άλλα βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Οι αυξήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν κυρίως τη διατήρηση του πληθωρισμού στα τρόφιμα που συνάδουν με τα δημοσιευμένα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, σε ποσοστό 9% για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή διευκρινίζει ότι τα Παρατηρητήρια Τιμών ετοιμάζονται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης των καταναλωτών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν συμβουλές. Τα Παρατηρητήρια Τιμών δεν προορίζονται και ούτε μπορούν να υποκαταστήσουν την έρευνα αγοράς που πρέπει να κάνει ο κάθε καταναλωτής βάσει των δικών του προτιμήσεων, δεδομένων και αναγκών, ούτε αποσκοπούν να υποδείξουν στους καταναλωτές τα σημεία πώλησης που θα επιλέξουν ή συγκεκριμένα προϊόντα.

Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι κάποια από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο υφίστανται ποιοτικές διαφορές οι οποίες δεν μπορούν να καθοριστούν. Για τον σκοπό αυτό η Υπηρεσία παροτρύνει τους καταναλωτές όπως κάνουν ουσιαστική έρευνα αγοράς πριν προχωρήσουν σε αγορές, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου Παρατηρητηρίου.

Τα αναλυτικά στοιχεία του Παρατηρητηρίου παρέχονται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Δείτε τις τιμές ΕΔΩ