Αρχική Τελευταία Νέα Πρόδρομος φορ έβερ

Πρόδρομος φορ έβερ

Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν από το τέλος του 2021. Όρος απαράβατος σε κάθε τέλος να κάνουμε ένα απολογισμό και να σχεδιάζουμε μια αρχή, να θέτουμε στόχους και σκοπούς. Ο πιο διαδεδομένος από τους απολογισμούς είναι αυτός που γίνεται στο τέλος κάθε χρονιάς. Να βλέπεις τι πέτυχες και τι όχι. Που απέτυχες, πως απέτυχες. Τι πήγε σωστά και τι όχι, τι να κρατήσεις, τι να διορθώσεις, τι να αλλάξεις, τι να βελτιώσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουμε κατεγγραμμένους τους στόχους της χρονιάς που πέρασε. Το ιδανικό είναι όταν κάνουμε απολογισμό για τα πεπραγμένα, να μπορούμε να αποστασιοποιηθούμε έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι όσο πιο αντικειμενικό γίνεται. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να θέσουμε νέους στόχους.

Κάτι ανάλογο γίνεται με τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις των διαφόρων οργανισμών.

Συνέχεια στο Limassol Today