Αρχική BusinessNews Προσλαμβάνει σε 12 νέες θέσεις η ΑΗΚ και στη Λεμεσό!

Προσλαμβάνει σε 12 νέες θέσεις η ΑΗΚ και στη Λεμεσό!

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: A/3-2024

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: Γραφέα Γενικών Καθηκόντων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 17/05/2024 12:00 Μεσημέρι

ΕΞΕΤΑΣΗ: Ημερομηνία εξέτασης δεν έχει οριστεί.

Περισσότερες πληροφορίες στο Carierista ΕΔΩ:

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων Γραφειακού Προσωπικού. Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου και των μετέπειτα τροποποιήσεων του.

Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

1) Δώδεκα (12) κενές θέσεις Γραφέα Γενικών Καθηκόντων, κλίμακες Α2-Α5-Α7 (Α2:€15.260-€19.788-Α5:€17.436-€26.899-Α7:€22.987-€33.960) στα Κεντρικά Γραφεία, στα Περιφερειακά Γραφεία ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της Αρχής ανά την Κύπρο.

Περισσότερες πληροφορίες στο Carierista ΕΔΩ: