Αρχική Τελευταία Νέα Πρόστιμο μέχρι €4.000 για μη αποδοχή κάρτας σε πληρωμές

Πρόστιμο μέχρι €4.000 για μη αποδοχή κάρτας σε πληρωμές

Μέχρι και €4.000 φτάνει το διοικητικό πρόστιμο με βάση τα σχετικά διατάγματα για τη μη συμμόρφωση επιχειρήσεων με την υποχρέωση αποδοχής μέσων πληρωμής με κάρτα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Φορολογίας.

Στην ανακοίνωσή του, το Τμήμα υπενθυμίζει ότι με βάση το άρθρο 30Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου (Ν4/1978), οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του Διατάγματος ΚΔΠ 259/2021 και στα τροποποιητικά Διατάγματα ΚΔΠ 446/2021, ΚΔΠ 52/2022, ΚΔΠ 248/2022, υποχρεούνται, στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με καταναλωτές, να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση πράξεων πληρωμής.

Με βάση το άρθρο 50ΣΤ του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, η μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των πιο πάνω Διαταγμάτων, επισύρει διοικητικό πρόστιμο μέχρι και τέσσερις χιλιάδες ευρώ.

Σημειώνει ακόμα, ότι τo Τμήμα προβαίνει σε συνεχείς ελέγχους και εξετάζει όλες τις καταγγελίες που παραλαμβάνει, επιβάλλοντας τις απαιτούμενες από τον νόμο ποινές, χωρίς κατ’ ανάγκη να προβαίνει σε δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων ή και ενεργειών του.

Παροτρύνει δε τους πολίτες, εκεί και όπου διαπιστώνουν παράβαση της νομοθεσίας, να αποστέλλουν τις σχετικές πληροφορίες στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected](link sends e-mail)