Αρχική Τελευταία Νέα Αιτήσεις μέχρι 20 Νοεμβρίου για οικονομική στήριξη φοιτητών

Αιτήσεις μέχρι 20 Νοεμβρίου για οικονομική στήριξη φοιτητών

Μέχρι τις 20 Νοεμβρίου θα δέχεται αιτήσεις για οικονομική χορηγία φοιτητών ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης.

Ο  Φιλανθρωπικός – Εθελοντικός Οργανισμός των ποδοσφαιριστών «Γκολ στη Ζωή», αναφέρει ότι αίτηση μπορούν να υποβάλουν φοιτητές οι οποίοι λόγω εκτάκτων κοινωνικών περιστατικών ή άλλων εξαιρετικών συμβάντων, έχουν επηρεαστεί άμεσα και αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στη συνέχιση της πανεπιστημιακής τους εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018.

Η αίτηση θα πρέπει να κατατίθεται ηλεκτρονικά, μόνο μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα στο www.socialsupport.gov.cy/applications και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Όλες οι λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στην σελίδα της αίτησης καθώς και στο κεντρικό μενού πλοήγησης.

Σημειώνεται ότι η οικονομική χορηγία αφορά δίδακτρα πανεπιστημίου και ενοίκια φοιτητή μόνο, ενώ η έγκριση κάθε αιτητή/τριας από τον Φορέα για οικονομική χορηγία, θα αφορά μόνο για ένα από τα δύο: πληρωμές για τους εγκεκριμένους φοιτητές γίνονται απευθείας στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (για δίδακτρα) ή απευθείας στους σπιτονοικοκύρηδες (για ενοίκια).

Αίτηση, μπορούν να υποβάλουν πολίτες οι οποίοι κατοικούν στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, άτομα τα οποία τα οικονομικά δεδομένα της οικογένειας είναι τέτοια που καθιστούν αναγκαία τη διακοπή της συνέχισης των σπουδών του παιδιού (θα πρέπει να υποβάλλονται για εξέταση τεκμηριωμένες αιτήσεις που να αποδεικνύουν τη σοβαρότητα τους) και δυσπραγούντα άτομα τα οποία λόγω έκτακτων κοινωνικών περιστατικών ή άλλων εξαιρετικών συμβάντων, που έχουν επισυμβεί μετά την εγγραφή ή την εξασφάλιση θέσης τους σε Πανεπιστήμιο, έχουν επηρεαστεί άμεσα και παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες στη συνέχιση της πανεπιστημιακής τους εκπαίδευσης.

Επίσης, άτομα τα οποία έχουν εξασφαλίσει εγγραφή/θέση σε αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα για προπτυχιακές σπουδές.

Πηγή: ΚΥΠΕ