Αρχική Τελευταία Νέα Κλείνει για 9 ημέρες το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη Λεμεσού – Ανοιχτό...

Κλείνει για 9 ημέρες το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη Λεμεσού – Ανοιχτό μόνο για παραλαβή εγγράφων

Διακοπή της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη Λεμεσού από τις 14 μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2022

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) του Υπουργείου Οικονομικών επιθυμεί να πληροφορήσει τους πολίτες ότι, το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) Λεμεσού, στην οδό Σπύρου Αραούζου θα παραμείνει κλειστό από την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2022, μέχρι και την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης του υποστατικού.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης, το ΚΕΠ θα είναι ανοιχτό για την παραλαβή εγγράφων όπως διαβατήρια, ταυτότητες και άδειες οδηγού, χωρίς να απαιτείται η εκ των προτέρων διευθέτηση ραντεβού. Για άλλες επείγουσες υπηρεσίες, το κοινό μπορεί να απευθυνθεί στο ΚΕΠ Κολοσσίου ή στα αρμόδια επαρχιακά γραφεία των Τμημάτων/Υπηρεσιών. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή άλλες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο των ΚΕΠ, στον ‎παγκύπριο αριθμό 22309100‎.

Το ΚΕΠ θα επαναλειτουργήσει κανονικά από την Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022. Ζητείται η κατανόηση του επηρεαζόμενου κοινού και απολογούμαστε για οποιαδήποτε ταλαιπωρία τυχόν προκληθεί.