Αντίδραση κατοίκων Γερμασόγειας- Αγίου Αθανασίου για την δημιουργία δομών κοινωνικής πρόνοιας

  Oι άμεσα επηρεαζόμενοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής Γερμασόγειας και Δήμου Αγίου Αθανασίου στη Λεμεσό προειδοποιούν ότι δεν θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια, σχετικά με την προτεινόμενη ανάπτυξη για δημιουργία δομών κοινωνικής πρόνοιας.

  Οι κάτοικοι των περιοχών που προαναφέραμε πιο πάνω δεν είναι η πρώτη φορά που αντιδρούν μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και με κοινή τους επιστολή, επισημαίνουν ότι σύσσωμοι τάσσονται κατά της συγκεκριμένης ανάπτυξης και παραθέτουν σειρά από λόγους.

  Μάλιστα την ερχόμενη Κυριακή (12/10) ετοιμάζουν ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας στην διασταύρωση των οδών Πατρών και Αγίας Μαύρης στην Γερμασόγεια για το συγκεκριμένο ζήτημα.

  Αυτούσια η επιστολή:

  Ως άμεσα επηρεαζόμενοι κάτοικοι και δημότες της ευρύτερης περιοχής, Δήμων
  Γερμασόγειας και Αγίου Αθανασίου, θέλουμε να εκφράσουμε την πλήρη αντίθεση και
  την έντονη δυσαρέσκειά μας σχετικά με την προτεινομένη ανάπτυξη εντός των
  κρατικών τεμαχίων με αριθμούς 261 και 294, Σχ. 2-206-343, Τμ. 06, στο Δήμο
  Γερμασόγειας, δια την δημιουργία δομών κοινωνικής πρόνοιας στα πλαίσια του
  Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) για την
  ευρύτερη δημιουργία δομών κοινωνικής φροντίδας στα πλαίσια του Σχεδίου
  Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026.

  Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι σαν δημότες και κάτοικοι της ευρύτερης
  περιοχής ενημερωθήκαμε για το πιο πάνω εντελώς συμπτωματικά, όπως επίσης είναι
  αδιανόητο και το γεγονός ότι η ελάχιστη ενημέρωση που έχουμε λάβει, προήλθε μετά
  από πιέσεις και ερωτήσεις δημοτών που παρακολουθούσαν την συνεδρίαση του
  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γερμασόγειας στις 19/10/2023.

  Επίσης, απαράδεκτο είναι και το γεγονός ότι ούτε και ο Δήμος Αγίου Αθανασίου, που
  επηρεάζεται άμεσα αφού γειτνιάζει των συγκεκριμένων τεμαχίων, είχε κάποια
  ενημέρωση για αυτές τις ενέργειες.

  Θέλουμε να καταστεί σαφές ότι ως κάτοικοι και δημότες των Δήμων Γερμασόγειας και
  Αγίου Αθανασίου, σύσσωμοι τασσόμαστε ενάντια στην προτεινόμενη ανάπτυξη και
  παραθέτουμε τους λόγους ένστασης και τις ανησυχίες μας στις πιο κάτω παραγράφους.
  Αρχικά η δημιουργία δομών κοινωνικής πρόνοιας όπως ξενώνες και χώροι φιλοξενίας
  παιδιών, εφήβων με διαταραχές διαγωγής, ατόμων με αναπηρία και ατόμων που έχουν
  ανάγκη μακροχρόνια φροντίδα, πρέπει να είναι συμβατή με τις χωροταξικές πολιτικές
  των εγκεκριμένων Τοπικών Σχεδίων. Η ως άνω προτεινόμενη ανάπτυξη εμπίπτει στο
  πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου 17, Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα του Τοπικού
  Σχεδίου Λεμεσού (το “Τοπικό Σχέδιο”) ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

  Με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 17.8 του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού ως έχει
  τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, ρητά αναφέρεται ότι διάφοροι τύποι υπηρεσιών
  κοινωνικής μέριμνας όπως οι προτεινόμενες, μπορεί να επιτρέπονται και σε περιοχές
  κατοικίας μέσα σε Όριο Ανάπτυξης, κατά προτίμηση σε συλλεκτήριους δρόμους,
  νοουμένου ότι δεν θα προκαλούνται κυκλοφοριακά, λειτουργικά ή περιβαλλοντικά
  προβλήματα και δεν επηρεάζονται οι ανέσεις των περιοίκων καθώς και σε χώρους
  που έχουν διασφαλιστεί ειδικά για αυτό τον σκοπό. Περαιτέρω ρητά αναφέρεται ότι
  η Πολεοδομική Αρχή θα μεριμνά σε κατάλληλες περιπτώσεις για τήρηση αυξημένων
  αποστάσεων σε καίρια σημεία της ανάπτυξης από γειτονικές ιδιοκτησίες ή και για
  σχετική λειτουργική απομόνωση με την επιβολή κατάλληλων ορίων.
  Με βάση τα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής καθώς επίσης και την τοποθεσία
  των εν λόγω τεμαχίων, είναι πρόδηλο ότι ή επιλογή των συγκεκριμένων τεμαχίων για
  υλοποίηση των προτεινόμενων αναπτύξεων έγινε πρόχειρα, βεβιασμένα,
  αδικαιολόγητα και χωρίς να ληφθούν υπόψη υψίστης σημασίας πρόνοιες του Τοπικού
  Σχεδίου καθώς επίσης χωρίς να δοθεί επαρκής χρόνος δημόσιας διαβούλευσης για
  υποβολή απόψεων από τους άμεσα επηρεαζόμενους κατοίκους.

  Με την φιλοξενία οποιασδήποτε δομής, η περιοχή θα επιφορτιστεί σε υπερβολικό
  βαθμό με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν κυκλοφοριακά και λειτουργικά προβλήματα,
  οχληρία και αίσθημα ανασφάλειας που αναμφίβολα θα επηρεάσουν την ποιότητα ζωής
  και ανέσεων που απολαμβάνουν σήμερα οι κάτοικοι της περιοχής.
  Η περιοχή που περιβάλλει τα εν λόγω τεμάχια, αποτελεί μία από τις πλέον γοργά
  αναπτυσσόμενες και δημοφιλέστερες αμιγώς οικιστικές περιοχές της Μείζονος
  Λεμεσού και αποτελείται στην πλειοψηφία από ανεξάρτητες οικογενειακές κατοικίες
  με χαμηλούς συντελεστές δόμησης. Η υλοποίηση της προτεινόμενης ανάπτυξης
  αλλοιώνει τον χαρακτήρα και το ύφος της περιοχής και θα επιφέρει τα αντίθετα
  αποτελέσματα από τα επιθυμητά, καθώς θα δημιουργήσει κλίμα ανισότητας και
  μειονεξίας και ταυτόχρονα θα υποβαθμίσει σημαντικά τον χαρακτήρα και τις αγοραίες
  αξίες των ακινήτων της ευρύτερης περιοχής. Πραγματικά διερωτούμαστε αν οι
  λειτουργοί που εισηγήθηκαν τα εν λόγω τεμάχια προς τον συγκεκριμένο σκοπό, έχουν
  επισκεφθεί τόσο τα τεμάχια, όσο και την περιοχή.
  Πέραν των πιο πάνω συμπερασμάτων, δεν υπάρχει ελευθερία χώρου για την σωστή
  τήρηση αυξημένων αποστάσεων σε καίρια σημεία της ανάπτυξης από γειτονικές
  κατοικίες που βρίσκονται κυριολεκτικά εφαπτόμενες και/ή σε απόσταση αναπνοής από
  τα προτεινόμενα τεμάχια.

  Η επιβολή μιας τέτοιας ανάπτυξης εκ μέρους της πολιτείας στην συγκεκριμένη
  τοποθεσία με ετσιθελικό και αυταρχικό τρόπο χωρίς την προηγούμενη δημόσια
  διαβούλευση και εμπεριστατωμένη επιλογή κατάλληλων τεμαχίων φανερώνει τον
  παραμερισμό των έννομων συμφερόντων και αναγκών των υφιστάμενων κατοίκων.

  Εν κατακλείδι, θέλουμε για ακόμα μια φορά να τονίσουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας
  ως προς τις ανεπαρκείς ενέργειες όλων των αρμοδίων, ιδιαίτερα της Πολεοδομίας και
  οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας που εμπλέκεται στην επιλογή των συγκεκριμένων
  τεμαχίων και ως προς τον παραμερισμό και την αδικαιολόγητη απουσία των άμεσα
  επηρεαζόμενων κατοίκων στην όλη διαδικασία. Απαιτούμε άμεσα όπως εγκαταλειφθεί
  η οποιαδήποτε προσπάθεια για την υλοποίηση τέτοιου έργου στην περιοχή μας. Η
  περιοχή μας έχει ανάγκη για την κατασκευή πάρκων, πρασίνου και αθλοπαιδιών και
  τίποτα άλλο.

  Τονίζουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Σαν
  κάτοικοι και πολίτες αυτού του τόπου έχουμε δικαιώματα τα οποία θα διεκδικήσουμε
  σε κάθε επίπεδο και θα σταθούμε εμπόδιο σε οποιαδήποτε ανάπτυξη πέραν χώρων
  αναψυχής και άθλησης στην περιοχή μας. Η διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας ξεκίνησε
  με την επιστολή ημερομηνίας 23/10/23 προς τον Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο
  Γερμασόγειας με κοινοποίηση προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, η οποία
  προσυπογράφηκε από 1,218 κατοίκους της περιοχής.

  Ακολούθησε και διαδικτυακή συλλογή υπογραφών με πέραν των 1,000 υποστηρικτών
  https://www.openpetition.eu/cy/petition/online/objection-to-the-creation-of-teen-protection-structures-in-germasogeia-limassol). Συνεχίζουμε με ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στην διασταύρωση των οδών Πατρών και Αγίας Μαύρης στην Γερμασόγεια (https://maps.app.goo.gl/Abk3Ghd8RFbyrwpF9) την Κυριακή
  12/11/2023, στις 10:30 το πρωί. Η προσπάθεια μας θα συνεχιστεί μέχρι να
  διασφαλίσουμε το θεμελιώδες δικαίωμα μας για σεβασμό της ιδιωτικής και
  οικογενειακής μας ζωής αλλά και των κατοικιών μας.