Αρχική Τελευταία Νέα Η Αρχή Λιμένων απορρίπτει ισχυρισμούς για παράνομες ενέργειες στο Λιμάνι Λεμεσού

Η Αρχή Λιμένων απορρίπτει ισχυρισμούς για παράνομες ενέργειες στο Λιμάνι Λεμεσού

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου σε γραπτή της απάντηση απορρίπτει ισχυρισμούς σε σχέση με δημοσιεύματα σε ειδησεογραφική ιστοσελίδα που αφορούν καταγγελίες για «παράνομες ενέργειες στο Λιμάνι Λεμεσού» και για «δημιουργία λιμανιού εντός λιμανιού».

Αναφέρει ότι, κατόπιν και οδηγιών του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αλλά και αυτεπάγγελτα, μετά την κοινοποίηση της καταγγελίας στην Αρχή, διεξήγαγε ενδελεχή έρευνα με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ότι αυτή ολοκληρώθηκε στις 28 Απριλίου 2023, οπόταν και αποστάλθηκε στους αποδέκτες της καταγγελίας.

«H Αρχή Λιμένων Κύπρου απορρίπτει τους εν λόγω ισχυρισμούς ως αυτοί προβάλλονται, οι οποίοι καταρρέουν εκ του αποτελέσματος της έρευνας που έχει διεξαχθεί. Οι εν λόγω ισχυρισμοί δεν στοιχειοθετούνται επ’ ουδενί και ουδεμίαν σχέση έχουν με την πραγματικότητα.  Ειδικότερα, αναφέρεται ότι καμία παράβαση των Συμφωνιών Παραχώρησης του Λιμανιού Λεμεσού δεν έχει υπάρξει», σημειώνεται.

Προστίθεται ότι από τις πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουν ληφθεί δεν προκύπτουν οι οποιεσδήποτε παραβιάσεις των όρων των Συμφωνιών Παραχώρησης του Λιμανιού Λεμεσού σε ιδιώτες διαχειριστές και ως εκ τούτου, η καταγγελία δεν υφίσταται.

Από την έρευνα, αναφέρεται επίσης, προκύπτει ότι «ουδέν μεμπτό επισυμβαίνει και αντιθέτως οι ενέργειες της Αρχής Λιμένων Κύπρου διασφαλίζουν την πιστή εφαρμογή των Συμφωνιών Παραχώρησης, χωρίς την οποιαδήποτε ευνοϊκή μεταχείριση εταιρειών ή συνεργατών της Αρχής Λιμένων Κύπρου που δραστηριοποιούνται στο χώρο διαχείρισης της ΑΛΚ στο Λιμάνι Λεμεσού».

Αρχικά αναφέρεται ότι η Αρχή Λιμένων Κύπρου διαπιστώνει την έκπληξή της διά το λόγο ότι «τέτοιου είδους καταγγελίες επαναλαμβάνονται από άτομο που δεν προβάλλει τα στοιχεία του, ενδεχομένως για εξυπηρέτηση άλλων σκοπών, για τους οποίους προφανώς δεν γνωρίζει και δεν έχει λόγο η Αρχή Λιμένων Κύπρου». Σημειώνεται ότι οι καταγγελίες αυτές έχουν εξεταστεί και απορριφθεί κατόπιν έρευνας στο πρόσφατο παρελθόν.

Γενικά, επισημαίνεται, η Αρχή Λιμένων Κύπρου εποπτεύει πλήρως, σύμφωνα με την δικαιοδοσία της, τα καθέκαστα στο Λιμάνι Λεμεσού και βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο. Για τους χώρους που δεν έχουν παραχωρηθεί στους ιδιώτες διαχειριστές, αναφέρεται, εφαρμόζει πλήρως την τήρηση των όρων των αδειών χρήσης χώρων που παραχωρεί η Αρχή σε τρίτους στον χώρο διαχείρισης της ΑΛΚ στο Λιμάνι Λεμεσού, περιλαμβανομένων και των όρων μη παραβίασης των Συμφωνιών Παραχώρησης, για τους οποίους υπάρχουν αυστηρές δικλείδες ασφαλείας.