Αρχική Τελευταία Νέα Δείτε τα νέα Στεγαστικά Σχέδια και Επιδόματα του 2023

Δείτε τα νέα Στεγαστικά Σχέδια και Επιδόματα του 2023

Τα αναθεωρημένα Στεγαστικά Σχέδια και Επιδόματα του 2023 παρουσίασε σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου, ο Υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Νουρής. Eıδικότερα: 

Αυτούσια η ομιλία του ΥΠΕΣ

Ι. ΟΡΕΙΝΑ, ΥΠΑΙΘΡΟΣ, ΑΚΡΙΤΙΚΕΣ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 Στεγαστικά Σχέδια ορεινών, υπαίθρου και ακριτικών περιοχών

“Αποτέλεσε για μας αμετάκλητη βούληση και επιθυμία η υλοποίηση δράσεων, έργων αλλά και σχεδίων στην ύπαιθρο, στις ορεινές ακριτικές και μειονεκτικές περιοχές μας για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας, κι αυτό σε ένα πλαίσιο ευρύτερου ολιστικού σχεδιασμού της Κυβέρνησης Αναστασιάδη, που αποσκοπούσε σε μια ολοκληρωμένη ανάπτυξή τους.

Αρχίζοντας από τα στεγαστικά σχέδια, να θυμίσω ότι ο «θεμέλιος λίθος» είχε τεθεί, σε ένα πλαίσιο πιλοτικής εφαρμογής το 2019, με στοχευμένες παρεμβάσεις και κίνητρα. Εν συνεχεία, αφουγκραζόμενοι τα «θέλω» των πολιτών, τόσο το 2021 και πολύ περισσότερο το 2022, επικαιροποιήσαμε τα Σχέδια αυτά, καθιστώντας τα εξαιρετικά γενναιόδωρα, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών, αλλά και να αντιμετωπίζουν το ολοένα αυξανόμενο κατασκευαστικό κόστος.

Δηλώνουμε πολύ ικανοποιημένοι που τα σχέδια αυτά αγκαλιάστηκαν από τους πολίτες. Είναι αξιοσημείωτο ότι από την ημέρα εφαρμογής μέχρι σήμερα έχουν επωφεληθεί των σχεδίων 951 οικογένειες με την οικονομική ενίσχυση να ανέρχεται σε €34,2 εκ.

Σήμερα, λοιπόν, κύριες και κύριοι, ενημερώνουμε για την επαναπροκήρυξη των στεγαστικών αυτών σχεδίων για το έτος 2023.

Σχέδια, τα οποία εξελίξαμε, προκειμένου σήμερα να εναποθέτουμε στη διάθεση των πολιτών -με υπερηφάνεια, επιτρέψτε μου να πω- ένα πακέτο σχεδίων αρκούντως αναβαθμισμένο και βελτιωμένο, με ευοίωνες προοπτικές ανάπτυξης και προόδου για τις περιοχές στόχου.

Ως αποτέλεσμα του μεγάλου ενδιαφέροντος, αλλά βεβαίως και του θετικού αντικτύπου που διαφαίνεται ότι θα προσδώσει βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για την ανάπτυξη και ευημερία των περιοχών αυτών, συνεχίζουμε να παρέχουμε γενναιόδωρη οικονομική στήριξη σε νέες, κυρίως, οικογένειες που επιθυμούν να ανοίξουν μια νέα σελίδα στη ζωή τους.

Μια προκήρυξη εμφανώς πιο απλόχερη προς την κοινωνία μας, αφού πολλαπλασιάσαμε τις διαθέσιμες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για τη φετινή χρονιά σε €20 εκατομμύρια, από €5 εκ., και €15 εκ.,  το 2021 και το 2022 αντίστοιχα.

Επιτρέψετε μου να αναφερθώ επιγραμματικά στις αλλαγές των σχεδίων και ακολούθως θα δώσω τον λόγο στην Προϊστάμενη της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου για θέματα Στεγαστικής Πολιτικής, για να σας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Φέτος λοιπόν:

-Αναβαθμίζουμε κατ΄εξαίρεση τη συμμετοχή στα σχέδια των τριών κοινοτήτων που βρίσκονται εξολοκλήρου εντός της ουδέτερης ζώνης δηλαδή, του Μάμμαρι, της Δένειας και των Τρούλλων από την κατηγορία «Ακριτικές» στην κατηγορία «Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές», ώστε οι δικαιούχοι να απολαμβάνουν αυξημένες παροχές.

-Επίσης, κατ΄εξαίρεση αναβαθμίζουμε τον Δήμο Αθηένου, από την κατηγορία «Ακριτικές» στην κατηγορία «Ορεινές και Μειονεκτικές περιοχές», λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας του Δήμου, ο οποίος πέραν της εγγύτητας με τη γραμμή αντιπαράταξης, είναι ουσιαστικά περίκλειστος, με ελάχιστη δυνατότητα ανάπτυξης.

-Η τρίτη μας παρέμβαση αφορά στην περιοχή της Πύλας. Το τμήμα της οικιστικής περιοχής της Πύλας, το οποίο δεν ενέπιπτε στις «Ακριτικές» περιοχές του Στεγαστικού Σχεδίου, έχει, πλέον, ενταχθεί στο Σχέδιο της Υπαίθρου.

ΙΙ. Σχέδιο Επιχορηγήσεων Επιδιόρθωσης Υφιστάμενων Κατοικιών στην περιοχή των Στροβιλιών.

Πέρα από τα πιο πάνω Σχέδια και τις βελτιώσεις στις οποίες έχουμε προβεί, ετοιμάσαμε ένα νέο, ξεχωριστό Σχέδιο επιχορηγήσεων για την περιοχή των Στροβιλιών. Τα Στροβίλια όπως γνωρίζετε, δυστυχώς εμφανίζουν μια εικόνα εγκατάλειψης. Υπάρχει αδυναμία παραχώρησης πολεοδομικής άδειας για την ανέγερση οικοδομών. Ως εκ τούτου, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητά τους, θέτουμε σε εφαρμογή αυτό το νέο Σχέδιο επιχορηγήσεων στην εν λόγω περιοχή, ώστε μέσω του σχεδίου αυτού να παραχωρείται, εναλλακτικά, οικονομική ενίσχυση για επιδιόρθωση υφιστάμενων κατοικιών.

Στόχος όλων των πιο πάνω παρεμβάσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 8.2.2023, είναι η αύξηση της πληθυσμιακής πυκνότητας των περιοχών αυτών. Με τις φετινές διορθωτικές κινήσεις και με παροχές που αγγίζουν μέχρι και τις €95.000, αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι αποβλέπουμε στο:

  • να αυξήσουμε τη δεξαμενή των δικαιούχων για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας,
  • να αυξήσουμε τις παροχές, ιδίως σε κάποιες περιοχές, δίδοντας έτσι περισσότερα κίνητρα σε νέους κυρίως για να αιτηθούν,
  • να προσθέσουμε συγκεκριμένες περιοχές που πραγματικά έχουν ανάγκη λόγω της εγκατάλειψής τους.

Και όλα αυτά βέβαια πάντοτε στη βάση των οικονομικών δεδομένων και παραμέτρων, που ο προϋπολογισμός του κράτους μπορεί να επωμιστεί.

Για όλα τα στεγαστικά σχέδια, η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων θα είναι  η 1η Μαρτίου 2023, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2023.

ΙΙΙ. Επιδόματα για στήριξη των κατοίκων ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών

Κυρίες και κύριοι,

Πρόσθετα με τις βελτιώσεις των στεγαστικών σχεδίων στα ορεινά και στην ύπαιθρο, αλλά και το νέο σχέδιο επιχορηγήσεων στα Στροβίλια, βελτιώνουμε και τα θέματα της επιδοματικής πολιτικής, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών, σε μια παράλληλη προσπάθεια επένδυσης στη δυναμική της ανάπτυξης του τόπου μας.

Να αναφέρω ότι, μόνο για το 2022, επωφελήθηκαν του επιδόματος ορεινών περιοχών 21.200 άτομα, με τη συνολική βοήθεια να ανέρχεται στα €5 εκ. περίπου, ενώ θυμίζω ότι με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου παραχωρήθηκε και έκτακτη εφάπαξ βοήθεια ύψους €4,6 εκ. για την αντιμετώπιση των αυξήσεων και της κρίσης.

Επιπλέον, χορηγήθηκε και επίδομα απομακρυσμένων περιοχών, από το οποίο επωφελήθηκαν περίπου 6.700 άτομα, με την οικονομική βοήθεια να ανέρχεται στο €2,2εκ. περίπου.

Για το 2023, σε ό,τι αφορά στο επίδομα στήριξης κατοίκων ορεινών περιοχών:

-Κατ’ εξαίρεση εντάξαμε επτά πρόσθετες κοινότητες, αυτές του Αγίου Αμβροσίου Λεμεσού, του Δωρού, του Καπηλειού, των Κεδάρων, του Λιμνάτη, των Μεσάνων και του Μοναγρίου.

Για τα Σχέδια Επιδομάτων, η έναρξη της υποβολής αιτήσεων είναι η 3η Απριλίου 2023, με καταληκτική ημερομηνία την 30ή Απριλίου 2023.

ΙV. ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Στεγαστικό Σχέδιο στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας

Κυρίες και Κύριοι,

Η σημερινή προκήρυξη σχεδίων δεν αφορά μόνο στα ορεινά και την ύπαιθρό μας, αλλά αφορά και στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε και ένα πρόσθετο Σχέδιο Χορηγιών, το οποίο προνοεί την οικονομική ενίσχυση όσων επιθυμούν να αποκτήσουν ιδιόκτητη κατοικία για μόνιμη ιδιοκατοίκηση στον ιστορικό πυρήνα της παλιάς πόλης.

Το Σχέδιο αυτό έρχεται να συμβάλει αθροιστικά, και σε συνέχεια του ήδη εξαγγελθέντος Σχεδίου Δράσης για την Ανάπλαση της περιτειχεισμένης πόλης, το οποίο να θυμίσω ότι περιλαμβάνει το Σχέδιο Χορηγιών για Φοιτητικές Εστίες, κίνητρα για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, αλλά και αναβαθμισμένα Κίνητρα για τις Διατηρητέες Οικοδομές.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για συμμετοχή σ΄αυτό το σχέδιο, αλλά και η οικονομική ενίσχυση θα είναι ό,τι ισχύει στο Στεγαστικό Σχέδιο των εξόχως ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών, που είναι το πλέον γενναιόδωρο από τα σχέδια του Υπουργείου Εσωτερικών. Το μέγιστο, δηλαδή, ποσό ενίσχυσης κυμαίνεται ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας μέχρι και €70.000, ενώ θα προσφέρεται και πρόσθετη βοήθεια €10.000 για τα άτομα με αναπηρία.

Στόχος του Σχεδίου είναι, αφενός, να αναζωογονήσουμε την εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, και, αφετέρου, να ενισχύσουμε την πληθυσμιακή της πυκνότητα αλλά και να συνδράμουμε στην άρση της γκετοποίησης, βοηθώντας στον τερματισμό της παράτυπης διαμονής υπέρμετρα μεγάλου αριθμού παράτυπων μεταναστών σε ακατάλληλες οικοδομές.

Και είναι γι΄αυτό τον λόγο που θα τολμήσω να πω έχουμε δώσει πρόσθετες «χαλαρώσεις», σε σχέση με τα άλλα σχέδια, αφαιρώντας τα πέντε έτη ως περιορισμό κατοχής ιδιόκτητης κατοικίας, προηγούμενα από την ημερομηνία της αίτησης. Στο σχέδιο αυτό, για να καταστεί δικαιούχος ένας ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να κατέχει άλλη ιδιόκτητη κατοικία ο ίδιος ή ο/η σύζυγος/συμβίος/α του, μόνο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Το σχέδιο τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2023, με προϋπολογισμό €5 εκ. και θα παραμένει ανοικτό μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, που καθορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2025 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Κυρίες και Κύριοι,

Προτού καταλήξω, να αναφέρω πως για τη διαμόρφωση αυτών των πολύπλοκων Σχεδίων, τα τελευταία χρόνια εργάστηκαν πολλοί στο Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και στις επαρχιακές διοικήσεις, τους οποίους με την ευκαιρία αυτή, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω.

Τέλος, θέλω θερμά να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη για τη στοχοπροσήλωσή του στο όραμά της αναζωογόνησης των μειονεκτικών περιοχών της χώρας και τη γενναιόδωρη στήριξη ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων.

Είμαι βέβαιος ότι και αυτά τα βελτιωμένα σχέδια θα αγκαλιαστούν με θέρμη από τους συμπατριώτες μας. Θέλω να ελπίζω ότι και η νέα Κυβέρνηση που αναλαμβάνει θα συνεχίσει αυτή την επιτυχημένη στεγαστική αλλά και επιδοματική πολιτική, η οποία σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, έχει καταστεί αναγκαιότητα για τους πολίτες”.