Αρχική Τελευταία Νέα Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα Γ’ – Θέση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας

Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα Γ’ – Θέση Σχολικού/ής Συνεργάτη/ιδας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΨΩΝΑ Γ’
Διονυσίου Σολωμού 4, Ύψωνας, Τ.Κ. 4194
Τηλ.: 25694960 Φαξ: 25694965
[email protected]
https://www.dimotikoypsona3.com

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για ανάθεση σύμβασης σε Σχολικό/ή Συνεργάτη/ιδα ΟΑΠ

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει την ανάγκη για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου μέσω ανάθεσης σύμβασης σε Σχολικό/ή Συνεργάτη/ιδα ΟΑΠ στο ΔHΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΨΩΝΑ Γ’ για την περίοδο από 6/12/22 μέχρι 22/12/22 για 3 διδακτικές περιόδους ημερησίως, σε αρχικό στάδιο. Το Εναλλακτικό Πρόγραμμα ΟΑΠ με ανάθεση σύμβασης σε Σχολικό/Σχολική Συνεργάτη/ιδα θα τυγχάνει αξιολόγησης και επαναπροσδιορισμού αναγκών από τα μέλη της Πολυθεματικής Ομάδας σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Συνέχεια στο Carierista