Αρχική Υγεία Επικίνδυνο καλλυντικό προϊόν στην κοινοτική αγορά

Επικίνδυνο καλλυντικό προϊόν στην κοινοτική αγορά

Το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), στην τελευταία γνωστοποίησή του, ενημερώνει τα κράτη μέλη ότι στην Ευρώπη έχει εντοπισθεί και αποσυρθεί τo πιο κάτω καλλυντικό προϊόν:

Χώρα που γνωστοποιεί την απόσυρση
Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται
Χώρα προέλευσης προϊόντος
Λόγος απόσυρσης
Εσθονία
Mirra Daily

Moisturizing cream with apple wax

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: Άγνωστος

Αρ. Παρτίδας/Barcode: 
Bar code 4602819006790
Batch number 1117R41

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω
Ρωσία
Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω του ότι περιέχει απαγορευμένα συντηρητικά.
Το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με το Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά (EC) No 1223/2009.


Για το πιο πάνω προϊόν δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής του. Για τον λόγο αυτό, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του πιο πάνω προϊόντος στην αγορά και προτρέπουν το κοινό, σε περίπτωση που τυχόν έχει στην κατοχή του το εν λόγω προϊόν, να διακόψει τη χρήση του ή, σε περίπτωση που εντοπίσει το προϊόν αυτό, να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, στο τηλέφωνο 22608606.

———————–
ΕΑ/ΕΙ