Αρχική Τελευταία Νέα Εξετάσεις στην Πυροσβεστική για πλήρωση κενών θέσεων

Εξετάσεις στην Πυροσβεστική για πλήρωση κενών θέσεων

Το Συμβούλιο Προσλήψεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί ότι, η γραπτή εξέταση για πλήρωση κενών θέσεων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 24/02/2023, με αρ. προκήρυξης 5510 και αρ. γνωστοποίησης 222, θα διεξαχθεί το Σάββατο, 20 Μαΐου 2023 και ώρα 8:00 π.μ. σε εξεταστικά κέντρα στη Λευκωσία. Τόσο για την ημερομηνία διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης όσο και για την εξεταστέα ύλη, προγραμματίζεται να γίνει σχετική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 12/05/2023.

Με βάση τις πρόνοιες των Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998, όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, οι υποψήφιοι που θα παρακαθήσουν στη γραπτή εξέταση, θα εξεταστούν στα ακόλουθα θέματα: Μαθηματικά, Ελληνικά, Αγγλικά και Γενικές Γνώσεις.

Η ύλη της εξέτασης αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη διεύθυνση www.fs.gov.cy .

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μεταγενέστερο στάδιο για το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα παρακαθήσουν στις εξετάσεις, καθώς και για άλλες χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με τη γραπτή εξέταση. Υποψήφιος που δεν θα ενημερωθεί γραπτώς μέχρι και τις 15.05.2023 για τον τόπο διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης, παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με το Γραφείο Προσλήψεων και Μελετών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στα τηλέφωνα 22802475 και 22802476.