Αρχική BusinessNews Υποτροφίες σε λειτουργούς ΜΜΕ και εκπροσώπους τύπου κομμάτων και άλλων οργανισμών για...

Υποτροφίες σε λειτουργούς ΜΜΕ και εκπροσώπους τύπου κομμάτων και άλλων οργανισμών για σπουδές σε επίπεδο Πτυχίου και Μεταπτυχιακού στα προγράμματα του Τμήματος Δημοσιογραφίας, Επικοινωνίας & ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Frederick

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Τμήμα Δημοσιογραφίας, Επικοινωνίας & ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Frederick, στα πλαίσια της δεκάχρονης  λειτουργίας του, προσφέρει το ειδικό σχέδιο υποτροφιών “10 for 10 scholarships”. Οι υποτροφίες  για  τα προγράμματα  σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας, Επικοινωνίας & ΜΜΕ φθάνουν μέχρι το 100% των διδάκτρων, ανάλογα με την επίδοση στη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελματική εμπειρία  και τα εισοδηματικά κριτήρια των ενδιαφερομένων.

 Για την αίτηση παραχώρησής τους, μπορείτε να  επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εισδοχής  του Πανεπιστημίου Frederick, τηλ. 22394394  κα Άντρη Ανδρέου, εσωτ.120, ηλ. μήνυμα : [email protected] , και κ. Γιώργο Καζαντζή,  εσωτ. 119, ηλ. μήνυμα : [email protected], μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017. Οι υποτροφίες αυτές είναι στη διάθεση της Επιτροπής του Προγράμματος και μπορούν να παραχωρηθούν σε μέλη του οργανισμού σας  που τους ενδιαφέρει να παρακολουθήσουν ένα τα πιο κάτω  προγράμματα σπουδών:

(α) Πτυχίο (ΒΑ)  Δημοσιογραφίας, Επικοινωνίας & ΜΜΕ  ή 

(β) Μεταπτυχιακό (ΜΑ) στις Επιστήμες της Επικοινωνίας – 

κατεύθυνση «ΜΜΕ, Δημοσιογραφία και Εκπαίδευση» ή «Δημοσιογραφία και ΜΜΕ σε περίοδο κρίσεων»