Αρχική Τελευταία Νέα Λεμεσός: Αυτή είναι η τελική απόφαση για την νησίδα στην Νίκου Παττίχη

Λεμεσός: Αυτή είναι η τελική απόφαση για την νησίδα στην Νίκου Παττίχη

Σε σχέση με την απόφαση και την προώθηση των έργων για αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στη Λεωφόρο Νίκου και Δέσποινας Παττίχη στη Λεμεσό, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία κεντρικής διαχωριστικής νησίδας, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναφέρει τα ακόλουθα:

Η Λεωφόρος Νίκου και Δέσποινας Παττίχη είναι δρόμος πρωταρχικής σημασίας με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, ο οποίος, πέραν από την έντονη εμπορική δραστηριότητα σε όλο το μήκος του, εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό τις διακινήσεις από τις περιοχές της ορεινής Λεμεσού και τα βόρεια προάστιά της προς/από το κέντρο της πόλης. Ο κύριος στόχος του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων είναι η οδική ασφάλεια λαμβάνοντας υπόψη όλους τους πολίτες που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο.  

Διαχρονικά παρατηρούνται προβλήματα οδικής ασφάλειας, συμφόρησης και λειτουργικότητας καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας.  Εδώ και χρόνια καταβάλλονται προσπάθειες των εμπλεκομένων φορέων για εξεύρεση συναινετικής λύσης για αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.  Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αφού έλαβε υπόψη τόσο τις πολλαπλές διαβουλεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη καθώς επίσης το αίτημα του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών όπως επαναξιολογηθεί η ανάγκη για τοποθέτηση κτιστής κεντρικής διαχωριστικής νησίδας στον εν λόγω δρόμο, αποφάσισε την έναρξη του υπό αναφορά  Έργου εντός Αυγούστου του 2020.  Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έχει λάβει υπόψη του το ενδεχόμενο αντιμετώπισης των προβλημάτων που παρουσιάζονται στον δρόμο αυτό με άλλους τρόπους, έχοντας ως γνώμονα την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή διαχείριση και την εμπορικότητά του.  Η απόφαση για την έναρξη του Έργου έχει παρθεί με γνώμονα την ασφάλεια όλων των πολιτών που επηρεάζονται από το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο και λαμβάνοντας υπόψη τα πιο κάτω δεδομένα: 

1.           Βάσει στατιστικών στοιχείων της Αστυνομίας στους δρόμους 4 λωρίδων χωρίς νησίδα παρατηρούνται  619% περισσότερες οδικές συγκρούσεις σε σχέση στους δρόμους 4 λωρίδων με νησίδα.

2.           Στην συγκεκριμένη λεωφόρο διακινούνται 34,000 οχήματα ημερησίως

3.           Στην εν λόγω οδική αρτηρία έχουν καταμετρηθεί 206 πιθανά σημεία σύγκρουσης (conflict points).

4.           Βάσει στατιστικών στοιχείων της Αστυνομίας την περίοδο 2009 – 2020, έχουν καταγραφεί 704 οδικές συγκρούσεις,  303 με τραυματισμούς και οι 2 θανατηφόρες.

5.           Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Αστυνομίας η πλειοψηφία των οδικών συγκρούσεων αλλά και των καταγγελιών αφορούν στην παράνομη δεξιά στροφή και γενικά στην παραβίαση της συνεχούς λευκής γραμμής στον κεντρικό άξονα του δρόμου.

6.           Κύριο κριτήριο της απόφασης για ανέγερση διαχωριστικής νησίδας,  ύψους 15 εκ. και πλάτους  40–60 εκ., αποτελεί το γεγονός ότι πρέπει να αποτραπεί η παράνομη δεξιά στροφή, κάτι με το οποίο συμφωνούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Στη διαβούλευση ήταν έντονη η θέση  και απαίτηση των οργανωμένων κατοίκων  της περιοχής και των χρηστών της λεωφόρου για την κατασκευή της κτιστής κεντρικής διαχωριστικής νησίδας. 

7.           Η κτιστή κεντρική διαχωριστική νησίδα στη Λεωφόρο Νίκου και Δέσποινας Παττίχη προβλέπεται στο Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού.

8.           Με την εγκατάσταση κεντρικής διαχωριστικής νησίδας δεν επηρεάζεται η λειτουργία του δρόμου αφού και σήμερα απαγορεύεται η δεξιά στροφή με την ύπαρξη της λευκής συνεχούς γραμμής στον άξονα του δρόμου. Με τη κτιστή νησίδα αποτρέπονται οι παρανομίες και αναβαθμίζεται το επίπεδο της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητας του δρόμου αυτού για όλους του χρήστες του.

9.           Οι μελετητές των καταστηματαρχών αποδέχτηκαν εισήγηση για τοποθέτηση πασσάλων. Παρόλα αυτά, αναμένεται να δημιουργηθούν αρκετά προβλήματα με αυτή τη λύση, από τους πεζούς,  μοτοσυκλέτες, την πιθανή αφαίρεση τους από τους αντιδρώντες, την συντήρηση κ.ά.. Επίσης στη διαβούλευση οι μελετητές συμφώνησαν ότι η τοποθέτηση κτιστής κεντρικής διαχωριστικής νησίδας αποτελεί καλή προσωρινή λύση. 

10.        Κατόπιν διαβούλευσης που έχει πραγματοποιηθεί με τους καταστηματάρχες, τόσο στην Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού Φορέα για την Επίλυση Κυκλοφοριακών Προβλημάτων, όσο και στο Δήμο Λεμεσού, και αφού λήφθηκαν υπόψη οι ανησυχίες και αρκετές από τις εισηγήσεις των καταστηματαρχών, το Τμήμα Δημοσίων Έργων προχώρησε σε τροποποιήσεις στον αρχικό σχεδιασμό, ο οποίος διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

•Τη μετακίνηση νοτιότερα της βόρειας υφιστάμενης διάβασης πεζών με σκοπό την δημιουργία επιπρόσθετων παρόδιων θέσεων στάθμευσης και την υπερύψωσή της συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην μείωση της ταχύτητας των διερχόμενων οδηγών.

•Την κατασκευή κτιστής κεντρικής διαχωριστικής νησίδας από τον κυκλικό κόμβο Κάτω Πολεμιδίων μέχρι τη συμβολή της Λεωφόρου Νίκου και Δέσποινας Παττίχη με τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού. 

•Στη συμβολή της Λεωφόρου Νίκου και Δέσποινας Παττίχη με το νότιο τμήμα της οδού Ουώλτ Ντίσνεϋ, θα επιτρέπεται η διενέργεια δεξιόστροφων κινήσεων από τη Λεωφόρο προς την οδό αυτή.

•Την κατασκευή θέσεων στάθμευσης οχημάτων κατά μήκος του δρόμου, στα σημεία όπου υπάρχει τοπική διαπλάτυνση.

•Την υπερύψωση της νότιας υφιστάμενης διάβασης πεζών για μείωση των ταχυτήτων.

•Την τοποθέτηση διάβασης πεζών στην οδό Χρ. Εργατούδη για την ασφαλή διασταύρωση των πεζών από/προς τον οργανωμένο χώρο στάθμευσης παρά την εκκλησία Αγίου Γεωργίου και τα καταστήματα/γραφεία της Λεωφόρου Νίκου και Δέσποινας Παττίχη.

•Την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης/σηματοδότησης.

•Τη δημιουργία οργανωμένου χώρου στάθμευσης, χωρητικότητας 25 οχημάτων, νότια του κυκλικού κόμβου Αγίας Φυλάξεως στο βόρειο τμήμα της οδού Ουώλτ Ντίσνεϋ.

11.        Όσοι ιδιοκτήτες τεμαχίων/ καταστηματάρχες επιθυμούν να συναινέσουν στη δημιουργία χώρων στάσης οχημάτων παρά την πρόσοψη των υποστατικών τους θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ώστε αυτό να προωθηθεί παράλληλα με την υλοποίηση του εν λόγω σχεδιασμού

12.        Εφόσον η διαδικασία εξασφάλισης της συγκατάθεσης των ιδιοκτητών των υποστατικών που εφάπτονται της Λεωφόρου αυτής δεν έχει τελεσφορήσει, θα προωθηθεί η εξασφάλιση γης για τη δημιουργία των παρόδιων χώρων στάσης οχημάτων, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό που εγκρίθηκε το 2018, μέσω της διαδικασίας απαλλοτρίωσης και προώθησης του έργου ως πολεοδομικό, κάτι το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ Δημάρχου Λεμεσού και Υπουργού Εσωτερικών για να προωθηθεί το συντομότερο δυνατό.

13.        Θα ζητηθεί από τους Δήμους να προβούν σε έλεγχο των όρων των αδειών οικοδομής των υποστατικών σε σχέση με τους χώρους στάθμευσης, όπως ζητήθηκε από δημότη κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης. Για το θέμα αυτό υπάρχει και σχετική γνωμάτευση του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως.

14.        Η χώρα μας πέτυχε τον στόχο της μείωσης κατά 50% των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων στους αυτοκινητόδρομούς, αφού το Υπουργείο Mεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σε συνεργασία με την Αστυνομία κατέγραψαν και βελτίωσαν όλα τα μελανά σημεία (black spots) των αυτοκινητόδρομων. Το 2010, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Αστυνομίας, στους αυτοκινητόδρομους είχαν καταγραφεί 6 θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις με 8 νεκρούς, ενώ το 2019 οι αριθμοί αυτοί μειώθηκαν σε 3 και 3 αντίστοιχα, και το 2020 μέχρι τις 20 Αυγούστου οι αριθμοί αυτοί ανέρχονται σε  2 και 2 αντίστοιχα. Ο στόχος μείωσης των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων κατά 50% επιτεύχθηκε και όσον αφορά στις οδικές συγκρούσεις με σοβαρούς τραυματισμούς, αφού από 29 συγκρούσεις με 39 σοβαρά τραυματίες το 2010 μειώθηκαν σε 13 και 20 αντίστοιχα το 2019. Δυστυχώς δεν έχει επιτευχθεί αντίστοιχη μείωση στις θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις στις πόλεις.  Ένας  από τους λόγους μη επίτευξης του υπό αναφορά στόχου είναι οι αντιδράσεις οι οποίες οδηγούν σε καθυστερήσεις στην προώθηση των απαραίτητων έργων που θα βελτιώσουν το επίπεδο οδικής ασφάλειας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, αναμένεται όπως με την υλοποίηση του συγκεκριμένου  Έργου, θα αναβαθμιστεί το επίπεδο της οδικής ασφάλειας και θα αποτραπούν οι κύριες αιτίες πρόκλησης των οδικών συγκρούσεων στη Λεωφόρο Νίκου και Δέσποινας Παττίχη.

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων θεωρεί ως υποχρέωση του, τόσο προς όσους η ζωή έχει επηρεαστεί άμεσα από τις συνέπειες των οδικών συγκρούσεων, όσο και προς την κοινωνία γενικότερα, να συμβάλει στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση των αιτιών που προκαλούν τις οδικές συγκρούσεις.  Για αυτό τον λόγο η πραγματοποίηση του συγκεκριμένου έργου κρίνεται απαραίτητη καθότι θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια των κατοίκων και των χρηστών της  Λεωφόρου Νίκου και Δέσποινας Παττίχη.