Αρχική Τελευταία Νέα Mονο μέσω της εφαρμογής CovScanCyprus ο έλεγχος των SafePass

Mονο μέσω της εφαρμογής CovScanCyprus ο έλεγχος των SafePass

Το CovScanCyprus είναι παραμετροποιημένη εφαρμογή που παρουσιάζει ενδείξεις για την εγκυρότητα του πιστοποιητικού, εφαρμόζοντας τα κριτήρια που τίθενται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση αξιόπιστων και έγκυρων ενδείξεων/αποτελεσμάτων ελέγχου, είναι (α) η αναβάθμιση στην τελευταία διαθέσιμη έκδοση του CovScan μέσα από τις ρυθμίσεις της συσκευής και (β) η επικαιροποίηση των Εθνικών Κανόνων Ελέγχων μέσω των  Κλειδιών (Trusted Public Keys). Η τελευταία ημερομηνία και ώρα ενημέρωσης αναγράφεται στο τέλος των Ρυθμίσεων – Settings της εφαρμογής, κάτω από την Επαναφόρτωση – Reload.

Για εύκολη αναφορά παρατίθεται πιο κάτω ο οδηγός χρήσης της εφαρμογής CovScan Cyprus – COVSCAN_Android_EL.pdf (eudcc.gov.cy)