Αρχική Τελευταία Νέα Μεταφορά της αρμοδιότητας της Αδειοδότησης Ανάπτυξης στον ΕΟΑ Λεμεσού – Λειτουργία Τεχνικού...

Μεταφορά της αρμοδιότητας της Αδειοδότησης Ανάπτυξης στον ΕΟΑ Λεμεσού – Λειτουργία Τεχνικού Τμήματος Δήμου Λεμεσού

 

Ο Δήμος Λεμεσού ενημερώνει το κοινό ότι το νέο πλαίσιο της λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2024, με βάση τις πρόνοιες του περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου, προβλέπει όπως ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λεμεσού αναλάβει, ανάμεσα σε άλλα, την αρμοδιότητα της πολεοδομικής και οικοδομικής αδειοδότησης της ανάπτυξης σε επαρχιακό επίπεδο.

Για την ομαλή μετάβαση των αρμοδιοτήτων αδειοδότησης της ανάπτυξης από το Δήμο Λεμεσού στον ΕΟΑ Λεμεσού, ανακοινώνεται ότι η 14η Ιουνίου 2024 θα είναι η τελευταία ημέρα παραλαβής όλων των τύπων των αιτήσεων, τόσο των φυσικών φακέλων όσο και της ηλεκτρονικής παραλαβής μέσω της υπηρεσίας Ιππόδαμος, από το Τμήμα Δημοτικού Μηχανικού του Δήμου Λεμεσού.

Πρόσθετα, η 14η Ιουνίου 2024 θα είναι η τελευταία ημέρα εξυπηρέτησης του κοινού από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Λεμεσού για θέματα αδειοδότησης.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και απολογούμαστε για τυχόν ταλαιπωρία.