Αρχική Τελευταία Νέα Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες ενημερώνουν για απόσυρση καλλυντικού προϊόντος

Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες ενημερώνουν για απόσυρση καλλυντικού προϊόντος

Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας πληροφορούν το καταναλωτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίηση του Δικτύου Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) προς τα κράτη μέλη της ΕΕ, έχει εντοπιστεί και αποσυρθεί από την ευρωπαϊκή αγορά το πιο κάτω καλλυντικό προϊόν:

Χώρα που γνωστοποιεί την απόσυρση

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται

Χώρα προέλευσης

Λόγος απόσυρσης

Λιθουανία

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία:

«INDIA hand cream with cannabis oil»

 Barcode5906489818943

Batchnumber2135LB

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω

Πολωνία

Τo προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω του ότι περιέχει την ουσία hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde. Η ουσία αυτή μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις ή δερματίτιδα.

To προϊόν δεν είναι συμμορφούμενο με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα καλλυντικά 1223/2009.

Για το πιο πάνω προϊόν δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής του. Για τον λόγο αυτό οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του συγκεκριμένου προϊόντος στην αγορά και προτρέπουν το κοινό σε περίπτωση που τυχόν το έχει στην κατοχή του, να διακόψει τη χρήση του ή σε περίπτωση που το εντοπίσει, να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, στα τηλέφωνα 22608606 και 22608682.