Αρχική Τελευταία Νέα Οι προτάσεις του Υπουργείου για τα τετράμηνα

Οι προτάσεις του Υπουργείου για τα τετράμηνα

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) ανακοινώνει ότι, στη βάση των εξαγγελιών και του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, προχωρεί στην πλήρη αναδιαμόρφωση του συστήματος αξιολόγησης του/της μαθητή/τριας στη Μέση Γενική και στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, σε συνεννόηση και διαβούλευση με όλους τους εταίρους.

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την παιδαγωγική στήριξη όλων των μαθητών/τριών Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, το ΥΠΑΝ προχωρεί σε βελτιωτικά μέτρα για το θέμα της εξέτασης του δεύτερου τετραμήνου της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Συγκεκριμένα, το ΥΠΑΝ θα προτείνει τη μείωση της βαρύτητας της γραπτής εξέτασης του δεύτερου τετραμήνου της σχολικής χρονιάς 2022-23 από 40% σε 20%, με νομοθετική ρύθμιση, καθώς και τη μείωση της εξεταζόμενης ύλης στο 60% της διδαχθείσας. Επιπρόσθετα, έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία μηχανισμός παρακολούθησης για την εποπτεία της θεματοθέτησης και του ελέγχου του βαθμού δυσκολίας των εξεταστικών δοκιμίων, ώστε να αποφευχθεί πρόσθετο άγχος και επιβάρυνση των μαθητών/τριών στην ακαδημαϊκή τους πρόοδο. Δόθηκαν επίσης οδηγίες για σωστή αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου.

Το ΥΠΑΝ διευκρινίζει ότι προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε ο προγραμματισμός για το υπόλοιπο της τρέχουσας σχολικής χρονιάς να αναδιαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω. Οι σχολικές μονάδες θα ενημερωθούν αναλυτικά με σχετικές εγκυκλίους, το συντομότερο δυνατόν.

Ο πλήρης σχεδιασμός για το θέμα της αξιολόγησης των μαθητών/τριών, με την κατάργηση του υφιστάμενου συστήματος των τετραμήνων, ο οποίος θα ισχύσει από την σχολική χρονιά 2023-24, θα ανακοινωθεί πριν από το τέλος της φετινής ακαδημαϊκής χρονιάς.

Τα πιο πάνω έχουν ήδη κοινοποιηθεί σε όλους τους εταίρους του ΥΠΑΝ.