Αρχική Τελευταία Νέα Ολοκληρώθηκε και δόθηκε στην κυκλοφορία ο Δρόμος Πάφου- Λεμεσού παρά την Πέτρα...

Ολοκληρώθηκε και δόθηκε στην κυκλοφορία ο Δρόμος Πάφου- Λεμεσού παρά την Πέτρα του Ρωμιού

Σε επίσκεψη στον παλαιό δρόμο Πάφου- Λεμεσού παρά την Πέτρα του Ρωμιού, που πραγματοποίησε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος συνοδευόμενος από την Αναπληρώτρια Διευθύντρια των Δημοσίων Έργων κα Ελένη Κασκίρη και τα αρμόδια Τμήματα, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των εργασιών που αφορούν στην επιδιόρθωση τμήματος οδοστρώματος και την παράδοση του δρόμου στην κυκλοφορία.

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση τμήματος του παλαιού δρόμου Λεμεσού – Πάφου (Β6) παρά την Πέτρα του Ρωμιού μήκους 170μ, στο οποίο παρουσιάστηκε έντονη διάβρωση και κατολίσθηση του πρανούς που συνορεύει με τη θάλασσα, με κίνδυνο κατάρρευσης του δρόμου.

Οι σχετικές προσφορές ζητήθηκαν στις 21/9/2020 και οι εργασίες, βάσει συμβολαίου, άρχισαν στις 30/4/2021 με συμβατική ημερομηνία αποπεράτωσης του Έργου στις 27/10/2021, έναντι ποσού συμβολαίου €880.600 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η αρχική διάρκεια του έργου ήταν 5 μήνες και περιλαμβάνονταν εργασίες για  κατασκευή δύο συμπλεγμάτων πασσαλοστοιχίων (62 πάσσαλοι) και άλλων αναγκαίων μέτρων για τη σταθεροποίηση τμήματος του παλαιού δρόμου όπως κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη βόρεια πλευρά του δρόμου, εργασίες οδοποιίας, εργασίες διαχείρισης όμβριων υδάτων και εργασίες εξυγίανσης του υπεδάφους.

Με την έναρξη των εκσκαφών παρουσιάστηκαν απρόβλεπτες εδαφολογικές συνθήκες, όπως σοβαρές ρωγμές στο υπέδαφος, και χρειάστηκε να ανασταλούν οι εργασίες  μέχρι να γίνει επαναξιολόγηση των μέτρων σταθεροποίησης και τροποποίηση της μελέτης.

Στη νέα τροποποιημένη μελέτη, μεταξύ άλλων, συμπεριλήφθηκαν 9 επιπρόσθετοι πάσσαλοι για δημιουργία πασσαλότοιχου, μετακίνηση του άξονα του δρόμου βόρεια κατά 1 μέτρο, κατασκευή πεδιλόπλακας και προβόλου για στήριξη τμήματος του δρόμου.

Λόγω των αλλαγών που προέκυψαν στη μελέτη και των συνεπακόλουθων καθυστερήσεων, το έργο ολοκληρώνεται ουσιαστικά και παραδίδεται στην κυκλοφορία στις 24/01/2023.  Το τελικό κόστος του έργου αναμένεται να ανέλθει σε €1.368.500 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι παρόμοια προβλήματα παρουσιάζονται και στο επόμενο τμήμα του δρόμου μήκους 280 μ. και ήδη ετοιμάστηκε η σχετική μελέτη για αποκατάστασή του. Στη φάση αυτή ετοιμάζονται τα έγγραφα για προκήρυξη προσφορών. Το κόστος αναμένεται να είναι της τάξης των €4,760.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έχει προβεί στην επιδιόρθωση σημαντικού αριθμού οδικών δικτύων στην Πάφο τα οποία αντιμετώπιζαν προβλήματα καθιζήσεων, όπως για παράδειγμα, ο δρόμος στη Γιόλου, Σήμερα παραδίδουμε στην κυκλοφορία τον δρόμο Λεμεσού- Πάφου παρά την Πέτρα του Ρωμιού και μπορούμε να νιώθουμε ικανοποίηση για το αποτέλεσμα, καθώς πρόκειται για ακόμα ένα έργο το οποίο είχε αρκετές τεχνικές δυσκολίες», δήλωσε ο κ. Υπουργός.