Αρχική Τελευταία Νέα Πάνω από ένα στα δέκα ζώντα νεογνά στην Κύπρο γεννιούνται πρόωρα

Πάνω από ένα στα δέκα ζώντα νεογνά στην Κύπρο γεννιούνται πρόωρα

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων 40 εμπλεκόμενων φορέων της χώρας μας, με την στήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας-Περιφέρεια Ευρώπης και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυναικολογίας και Μαιευτικής (FIGO), ολοκληρώθηκε την Τρίτη στη Λευκωσία διήμερο εργαστήρι που είχε ως στόχο την ανάπτυξη στρατηγικής για την προώθηση του Φυσιολογικού Τοκετού και την πρόληψη της προωρότητας. Όπως αναφέρθηκε, η Κύπρος βρίσκεται στις πρώτες θέσεις όσον αφορά την προωρότητα καθώς πάνω από ένα στα δέκα ζώντα νεογνά στην Κύπρο γεννιούνται πρόωρα.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση, η Υπουργός Υγείας Δρ. Πόπη Κανάρη, κηρύσσοντας την έναρξη του Συνεδρίου, τόνισε πως η προώθηση του φυσιολογικού τοκετού, η πρόληψη του πρόωρου τοκετού και η μείωση της προωρότητας αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες για τη δημόσια υγεία που απαιτούν μια πολύπλευρη προσέγγιση.

Με βάση τα δεδομένα της Μονάδας Παρακολούθησης Υγείας του Υπουργείου Υγείας, το ποσοστό των Καισαρικών Τομών στην Κύπρο ανήλθε στο 58,9% του συνόλου των γεννήσεων το 2021, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ δεν ξεπερνά το 30%. Σύμφωνα με την ίδια πηγή δεδομένων, η Κύπρος βρίσκεται επίσης στις πρώτες θέσεις όσον αφορά την προωρότητα και τις πολύδυμες κυήσεις στην Ευρώπη. Ποσοστό περίπου 11,3% των ζώντων νεογνών στην Κύπρο γεννιούνται πρόωρα.

Σημειώνεται ότι η στρατηγική για την προώθηση του φυσιολογικού τοκετού και την πρόληψη της προωρότητας έχει ως στόχο την προαγωγή και προστασία της υγείας μητέρας και παιδιού σε όλη τη χώρα μέσω υιοθέτησης τεκμηριωμένων πρακτικών, βάσει κατευθυντήριων οδηγιών και κλινικών πρωτοκόλλων, για την προώθηση και υποστήριξη του φυσιολογικού τοκετού, τη μείωση των καισαρικών τομών, της προωρότητας και των επιπλοκών τους.

Κάτι τέτοιο, επισημαίνεται, μπορεί να υλοποιηθεί με παρεμβάσεις στο πλαίσιο του Συστήματος Υγείας και των υφιστάμενων νομοθεσιών, με τη στοχευμένη εκπαίδευση και συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη των επαγγελματιών υγείας καθώς και με την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Η εν λόγω προσπάθεια, προστίθεται, μπορεί να ενισχυθεί παράλληλα, με την παρακολούθηση των σχετικών δεδομένων περιγεννητικής υγείας σε επίπεδο μονάδων και σε εθνικό επίπεδο και αντίστοιχα προώθηση της έρευνας στον τομέα.

Στο πλαίσιο των εργασιών του εργαστηρίου η Υπουργός Υγείας Δρ. Πόπη Κανάρη είχε συνάντηση με τον εκπρόσωπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας-Περιφέρεια Ευρώπης και τους εκπροσώπους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γυναικολογίας και Μαιευτικής (FIGO). Η Υπουργός διαβεβαίωσε πως το Υπουργείο Υγείας, θα παρέχει κάθε δυνατή στήριξη για την υλοποίηση της στρατηγικής για την προώθηση του φυσιολογικού τοκετού και την πρόληψη της προωρότητας.