Αρχική Τελευταία Νέα Προσοχή Γονείς! Παρενοχλούν και στέλνουν άσεμνο υλικό σε παιδιά

Προσοχή Γονείς! Παρενοχλούν και στέλνουν άσεμνο υλικό σε παιδιά

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών, “το κοινό καλείται όπως υποβάλει τις αιτήσεις του, το αργότερο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία, καθώς όσες αιτήσεις παραληφθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία θα απορρίπτονται”.

Πρόσθετα επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου έστω και αν δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση και η υποβολή όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών στο παρόν στάδιο. Τα εν λόγω πιστοποιητικά θα ζητηθούν από την Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων σε μεταγενέστερο στάδιο.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και στα Κέντρα Πολίτη (ΚΕΠΟ).