Αρχική Τελευταία Νέα Προσοχή συστήνει ο Δήμος Λεμεσού σε ΑμεΑ που δεν φέρουν την ενδεδειγμένη...

Προσοχή συστήνει ο Δήμος Λεμεσού σε ΑμεΑ που δεν φέρουν την ενδεδειγμένη κάρτα στο όχημα τους

Απάντηση σε αιτήματα για διαγραφή εξωδίκων από ΑμεΑ δίνει ο Δήμος Λεμεσού, διαμηνύοντας πως όλοι πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες και κανένα αίτημα για διαγραφή εξωδίκων δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση.

ο Δήμος Λεμεσού αναφέρει πως “έχουν χωροθετηθεί   και σημανθεί σε διάφορους χώρους, στα όρια του Δήμου, πέραν  των 100 θέσεων  στάθμευσης για κάτοχους κάρτας Ατόμων με Αναπηρίες και  με προοπτική να αυξηθούν ακόμη περισσότερο”

Η δωρεάν στάθμευση σε δικαιούχους κάρτας ΑμεΑ επιτρέπεται, συνεχίζει, στους δημοτικούς  χώρους στάθμευσης μακράς διάρκειας , “ανεξάρτητα αν η στάθμευση δεν γίνει σε σεσημασμένο χώρο για αναπήρους, νοουμένου ότι δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία” και σε  μικρής διάρκειας χώρους στάθμευσης, όπου υπάρχουν παρκόμετρα και μηχανές , αλλά μόνο για ολιγόωρη στάθμευση.

Σημειώνει δε πως “προϋποθέσεις  που πρέπει να τηρούνται για τις πιο πάνω διευκολύνσεις  είναι η εξασφάλιση της σχετικής κάρτας στάθμευσης την οποία εκδίδει  η Υπηρεσία Μερίμνης Αναπήρων του Γραφείου Εργασίας και η οποία υποχρεωτικά πρέπει να τοποθετείται στο μπροστινό ανεμοθώρακα για έλεγχο με βάση  και τη σχετική νομοθεσία, κατά τρόπο σταθερό ώστε να μη υπάρχει πιθανότητα να μετακινηθεί”.

Ο Δήμος Λεμεσού υποδεικνύει ότι  η νομοθεσία προνοεί όπως η κάρτα θα χρησιμοποιείται μόνο από τον δικαιούχο σε οποιοδήποτε όχημα τον μεταφέρει και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από  άλλο άτομο  γιατί αυτό αποτελεί αδίκημα.

“Οποιοδήποτε άλλο έντυπο ή  σήμα περιλαμβανομένης και της ταυτότητας μέλους της Π.Ο.Α  δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη”, συμπληρώνει.

Τέλος, ο Δήμος προτρέπει όλους τους δικαιούχους να συμμορφώνονται με τις πιο πάνω οδηγίες και τονίζει πως σε περίπτωση μη συμμόρφωσης , αιτήματα που σχετίζονται με διαγραφή καταγγελιών  θα απορρίπτονται.

(ΚΥΠΕ/ΣΚ/ΓΧΡ)